Psalmen 133

Psalmen 133 

Wat is het leven mooi Als mensen in liefde voor Hem leven! Iedereen geniet,Zoals je geniet van de geur van olie, Bij een feest in de tempel. Iedereen geniet. Zoals je geniet van de dauw`s Ochtends op de berg Sion. Want daar geeft de Heer geluk en vrede Voor altijd. 

Deze psalm is een kernachtig loflied op de eenheid en de broederlijke liefde. Sommige mensen denken dat David dit psalter ter gelegenheid van de hereniging van de stammen geschreven heeft, toen ze allemaal eensgezind samen kwamen om hem koning te maken. Hoe het ook zij, dit loflied brengt hulde aan de weldaden van het broederlijk samenleven in een gezin of met het volk van God. Het kan soms goed zijn dat mensen gescheiden en ver van elkaar vandaan wonen om vijandschap en ruzie te voorkomen.  Oneindig veel mooier is het wanneer broeders en zusters in eenheid en harmonie bij elkaar kunnen zijn! 

De stammen van Israël hadden heel lang gescheiden belangen gehad, tijdens de regering van de Richteren. Maar nu waren zij herenigd onder een algemeen hoofd. Nu was de ark gevestigd en daarmee ook de plaats geworden van samenkomst voor de openbare aanbidding en het middelpunt van hun eenheid. Het was de bedoeling dat zij voortaan in eenheid met elkaar zouden leven. Het is iets zeldzaams als dat kan, en daarom een situatie die zeer te bewonderen is. Gods liefde is geurig als heilige zalfolie die sterk geparfumeerd was, en die haar geur verspreidde wanneer zij op het hoofd van Aäron of van zijn opvolger uitgegoten werd. Zalfolie werd zo overvloedig toegediend dat zij langs het gezicht van de gezalfde droop en zelfs op de kraag van zijn priesterlijke gewaad terecht kwam. 

Zo rijk en weldadig als deze zalfolie moet onze broederlijke en zusterlijke liefde zijn. Zij moet met een zuiver hart gegeven worden en van God vandaan komen.  Heilige liefde is in de ogen van God van onschatbare waarde. De liefde van Christus voor de mensheid was een deel van de vreugdeolie waarmee Hij boven zijn medegenoten gezalfd was. De Heere had vastgesteld dat Aäron en zijn zonen niet voor het aangezicht van de Elohim mochten komen voordat zij met deze olie gezalfd waren. Dit ziet op een diepere geestelijke betekenis. Onze diensten voor de Heere zijn alleen maar van waarde als ze met vurige liefde voor Hem doortrokken zijn. ( 1 Kor. 13 ) 

Heilige liefde is heilzaam voor ieder mens en bovendien bijzonder lieflijk. Zij is als de dauw en brengt een overvloed van zegeningen met zich mee. Het verkoelt de verschroeiende hitte van de gewone menselijke hartstochten van de mensen, zoals de avonddauw warme zomerlucht verkoelt en de aarde verfrist. 

Heilige liefde bevochtigt ons hart en maakt het geschikt om het goede zaad van Gods Woord te ontvangen. 

Heilige liefde is als de dauw van Hermon die een heilige berg genoemd werd. 

Liefhebbende geestelijk gezinde mensen zijn gezegende mensen. Zij zijn door de Elohim gezegend. De zegen die God uitspreekt over hen die in liefde wonen is een zegen die tot in eeuwigheid duurt. Het is de zegen aller zegeningen. Mensen die in deze liefde wonen, wonen niet alleen dicht bij  God, maar ze wonen hier op aarde vaak reeds in de hemel. 

 

Geef een reactie