Psalmen 117

Psalmen 117 

Juich voor de Heer alle volken,
Zing voor Hem, alle landen.
Want groot is Zijn liefde voor ons,
En eeuwig duurt Zijn trouw. 

Deze psalm is kort, maar heeft een bijzonder lieflijke inhoud.  Het is een juichende lofzang die alle mensen oproept om de Heere, de trouwe en goede God te loven. De woorden zijn een Evangelie. Paulus gaf ons de sleutel in Romeinen 15 : 11 waar hij psalm 117 aanhaalt als bewijs van het feit dat het Evangelie van Jezus Christus aan alle volken gebracht moest worden ondanks het feit dat het een groot struikelblok zou blijken te zijn voor de Joden. De apostel Paulus zegt: 

“ Aanvaard elkaar daarom ter ere van God zoals Christus u heeft aanvaard. Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te laten zien dat God trouw is om de belofte aan de aartsvaders te vervullen. Maar Hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen om God te loven om Zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U prijzen onder de heidenen, psalmzingen te ere van Uw Naam. En verder staat er: verheug u heidenen, samen met Zijn volk. En er staat ook: Loof de Heere, alle heidenen, prijs Hem, alle volken. “ 

De Joden hadden kunnen weten dat de liederen van Sion boordevol zaten met verwijzingen en stimuli om de bevrijdende boodschap van het Evangelie verder te versrpeiden. “ Loof de Heere, alle volken, prijs Hem alle natiën “ lezen we overal. Sommige van de Joodse schrijvers erkennen dat psalm 117 verwijst naar het koninkrijk van de Messias. Er zijn verklaarders die de overtuiging zijn toegedaan dat psalm 117 uit twee verzen bestaat om aan te duiden dat God in de dagen van de Messias door twee soorten van volken verheerlijkt zal worden. Door de Joden naar de wet van Mozes, en door de heidenen naar het evangelie uit Mattheüs 28 : 18, 19. Gods liefde reikt ver boven ons uit. Gods liefde is uiterst gunnend, enthousiast en zonder voorbehoud. Mensen die geloven, worden dat ook. Het bewijs valt te lezen in de psalmen.  

“ Klapt in de handen volken, juich God toe met jubelzang. Geducht is de Heer, de Allerhoogste, machtige Koning van de aarde. “ ( Psalm 47 : 1, 2 ) 

“ Dat de volken U loven, God, dat alle volken U loven. Laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over alle landen op aarde. Dat de volken U loven, o God, dat alle volken U loven. “ ( Psalm : 4 – 6 ) 

“ Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer, heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs Zijn Naam. Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. “  ( Psalm 96 : 1, 2 ) 

“ De Heer is koning, laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust. “ ( Psalm 97 : 1 ) 

“ Juich de Heer toe, heel de aarde. Juich en jubel, zing het uit. Zing voor de Heer bij de lier, laat bij de lier Uw lied weerklinken. Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de Heer, Uw Koning, verschijnt. Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft! Laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de Heer, want Hij is in aantocht als rechter van de aarde. “ ( Psalm 98 : 4 – 9 ) 

Het wordt ons wel duidelijk hoe uitgestrekt het Koninkrijk van God zal zijn. Alle natiën worden opgeroepen om de Heere God te loven en te prijzen. Dat kan niet toegepast worden op de tijden uit het Oude Testament. Daar kon een buitenstaander slechts door de besnijdenis en door toetreding tot het Jodendom bekeerd worden. Eerder werd hem niet toegelaten om God te loven en te prijzen. Maar door de dood van Jezus Christus werd de oud- Testamentische dienst overbodig. Het voorhangsel in de tempel scheurde, en de muur die heidenen en Joden van elkaar scheidde, werd afgebroken. Alle heidenen en alle natiën waren vanaf dat moment welkom in de Kerk. Mensen die vijanden van het Koninkrijk geweest waren, zouden gewillige onderdanen van Jezus Christus worden. Het Evangelie van het Koninkrijk zou aan de hele wereld gebracht worden tot een getuigenis aan alle volken. ( Matth. 24 : 14 / Marcus 16 : 15 ) De instelling van de geboden van het Evangelie zou mensen de gelegenheid geven om God te loven en de macht van de genade van het Evangelie zou hun een hart geven om dat ook echt te doen. In het Evangelie stralen de eigenschappen van God ons toe:  Zijn genade en Zijn waarheid. Gods goedheid is de bron van alle hoop en troost, Daarom loven en prijzen wij Hem voor Zijn onuitsprekelijke gaven. 

2 responses to “Psalmen 117

  1. Wow, awesome blog structure! How long have you ever been blogging for?
    you made running a blog glance easy. The whole glance of your site is fantastic, let alone the content!
    You can see similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie