Psalm 85

Psalm 85
Over het algemeen denken Bijbelverklaarders dat psalm 85 geschreven is na de terugkeer van de Joden uit hun ballingschap te Babel. Helaas moesten ze nog tekenen van Gods ongenade ervaren. We weten niet precies welke tekenen dat waren, maar het zag er nog niet zo gunstig uit allemaal. Boven hen waren wolken, onder hen kolkende golven. Alles leek nog naargeestig en duister. De mensen werden tussen hoop en vrees heen en weer geslingerd. De psalmdichter lijkt op Noach toen de zondvloed over de aarde gekomen was. Het water stond nog ongelooflijk hoog, hoewel de slagregens hadden opgehouden. Het wachten was op het droogvallen van de aarde. Hoe lang zou dat duren? Wanneer zouden ze de aarde weer mogen beplanten en bebouwen? Noach wist er nog niets over te zeggen toen hij een duif uit het venster van de ark gelaten had. Gespannen wachtte hij op haar terugkomst met een teken van leven en vrede. In deze psalm horen we hoe kinderen van God in een dergelijke toestand hun gebed tot de Heere opzenden.
“ U bent Uw land genadig Heere, U keerde het lot van Jacob ten goede. U nam de schuld van Uw volk weg en bedekte al hun zonden.” Gods toorn was tot vrede gebracht, alle zonden waren vergeven. Iets mooiers was eigenlijk niet denkbaar. Als de Heere de zonden vergeeft, dan is het alsof er nooit iets gebeurde dat fout was. De Heere werpt al onze zonden achter Zijn rug weg, en ziet ons in Christus als Zijn geliefde kind. Hij ziet volmaaktheid in ons omdat de Heere Jezus voor al onze zonden heeft betaald.
Een kind van God ervaart dat vaak niet zo. Het zit nog te kijken naar alles wat er fout ging. Is de Heere echt alles vergeten? “ God onze Helper, keer terug tot ons! Onderdruk Uw afschuw van ons! Wilt U voor eeuwig Uw toorn laten duren en boos blijven, van geslacht op geslacht? Breng ons weer tot leven! Dan zullen wij ons in U verheugen! Toon ons Uw trouw Heere, en geef ons Uw hulp! “ De dichter vraagt aan de Heere of Hij Zijn verbondstrouw weer wil laten zien, zodat Hij mag geloven dat de Heere hem goedgezind is.
Voor vergeven mensenkinderen is de Weg naar God weer open! De Heere spreekt woorden van vrede tegen Zijn volk, tegen wie Hem trouw is, die niet tot oude verkeerde levenspatronen terugkeren.
Trouw, waarheid, recht en vrede. Met behulp van deze vier sleutelwoorden brengt de psalmdichter het verlossingswerk onder de aandacht. Het werk dat de Heere verder zal gaan uitvoeren.
“ Trouw en waarheid omhelzen elkaar. Recht en vrede begroeten elkaar met een kus. Uit de aarde bloeit de waarheid op. Het recht ziet uit de hemel toe.” Deze mooie, goede woorden geven uiting aan het wonder dat de Heere volbrengt. De beelden sluiten aan bij het Messiaanse tijdperk dat al door de profeten was voorzegd. Trouw en waarheid! Een combinatie die we vaak tegenkomen in de psalmen . ( psalm 40: 12 / 117: 2 )
Voor wie de Heere eren is Zijn hulp dichtbij! Hij geeft al het goede. Het land zal zijn vruchten geven. Het recht gaat voor God uit en baant de weg. God – Die de Bron van al onze zegeningen is! Het begin van onze blijdschap! De eindeloze Bron van ons bestaan. Het begint allemaal met God en daar eindigt het nooit meer mee. De Heere, de Heere! Barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid!
De dichter snakt ernaar dat er eer in het land zal wonen. EER, dat houdt de aanbidding van God in. Zij zal onder Gods kinderen wonen en bevestigd worden. Zegeningen zullen elkaar opvolgen. Zegeningen, dat zijn hervormingen van het volk en van hun regering.  ( M.H. ) Wanneer in iedere samenkomst goedertierenheid en waarheid elkaar begroeten, en in iedere omhelzing gerechtigheid en vrede elkaar kussen, dan is de gewone eerlijkheid ook werkelijk terug, en dan woont er eer in een land! Als een volk tot God terugkeert, dan zal God tot hen terugkeren. Hij zal altijd bij hen blijven. Zoals de zon voluit schijnt, en warme stralen zendt die levensbrengend zijn, zal de Heere Zijn gunst geven!
Onze verlossing is zó goed bedacht, en zó harmonieus dat de Heere genadig kan zijn, en vrede met ons kan hebben zonder onrecht te doen aan Zijn waarheid en gerechtigheid.
Dan is er grote overvloed van alles wat er maar te wensen is! De Heere zal ons alles geven wat goed voor ons is. Er zal een onfeilbare leiding op de goede Weg zijn. Al Gods beloften zullen werkelijkheid voor ons worden. Gerechtigheid en heiligheid zullen onze gids zijn om ons richting te geven, om ons duidelijk te laten zien dat Hij tot ons gekomen is, in de weergaloos volmaakte weg van Zijn genade. Amen!

 

Geef een reactie