Openbaringen 19 : 6 – 10

‘ Daarna hoorde ik nog een stem. Die klonk als de stemmen van een grote groep mensen, zo hard als de donder, of de bulderende zee. Die stem zei: ‘ Halleluja, De Heer, onze machtige God heerst nu als Koning over de wereld. Laten we blij zijn, laten we Hem eren! Want de bruiloft van het Lam gaat beginnen. Zijn bruid staat al klaar. Ze heeft kleren gekregen van stralend wit linnen. ‘ Die witte kleren zijn de goede daden van de christenen. Daarna zei een engel tegen mij: ‘ Schrijf op: ‘ Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn op de bruiloft van het Lam.’ Dat heeft God gezegd, en het is betrouwbaar. ‘ Ik knielde om de engel te eren. Maar die zei: ‘ Doe dat niet! Je mag alleen God eren. Want ik ben een dienaar, net als jij en de andere christelijke profeten. Die profeten kennen Gods plannen omdat Jezus ze aan hen bekendgemaakt heeft. ‘ 

Johannes – de knecht van God – hoorde op het eiland Patmos profetieën over de eindtijd. Het kwaad heeft niet het laatste woord, God heeft het laatste woord. De stad Babylon wordt in de Bijbel voorgesteld als een slechte stad, vol goddeloosheid. De inwoners van de stad zijn mensen van allerlei pluimage. Er klinken oproepen om de stad te verlaten, dat wil zeggen, om de zonde vaarwel te zeggen, en God alleen te vereren. Veel inwoners geven gehoor aan de oproep, maar lang niet iedereen. 

Johannes hoorde opnieuw een geluid. Het was alsof er een grote menigte iets aan het scanderen was. Hij omschrijft het geluid als dat van ‘ vele wateren, en van zware donderslagen ‘. Het zijn beelden die de apostel gebruikte om te beschrijven wat hij hoorde. Het driemaal terugkerende ‘ als een stem van’  geeft aan dat hij zich eigenlijk niet in staat voelde om de beelden te omschrijven die hij gezien heeft. Het valt niet precies uit de tekst op te maken wie de zangers zijn, maar het zijn waarschijnlijk engelen en de gestorven heiligen in de hemel. 

Dit hemelse koor bezingt de toekomst, die overweldigend mooi is. Het universele koningschap van God wordt bezongen. De bruiloft van het Lam, en het Messiaanse koningschap, daarover gaat het. Zoals eerst de val van Babylon profetisch werd bezongen, wordt nu ook het aanstaande universele koningschap van God bezongen. Dat zien wij nu nog niet om ons heen, maar die tijd zal wel komen. 

‘ De Heere is koning geworden ‘ geeft aan dat het eeuwige koningschap van God zichtbaar gestalte heeft gekregen in de opgestane en opgevaren Heere Jezus Christus. Hij is Degene die het koningschap van God hier op aarde gestalte gaf. De gedachte dat God koning over Israël is vind je terug in Numeri, Deuteronomium en Jesaja. ( Num. 23 : 21  / Deut. 33 : 5 / Jes. 43 : 15 ). Zijn koningschap over de hele aarde kun je teruglezen in 1 Kon. 19 : 15 / Psalm 22 : 29 / 43 : 3, 8 / Jer. 10 : 7, 10. 

Het Oude Testament heeft de unieke verhouding van de Heere God tot Zijn volk vergeleken met die tussen man en vrouw, met het huwelijk dus. God is de bruidegom van Israël. Het volk van Israël is Zijn bruid. Als de Heere deze vergelijking wil treffen, dan geeft dat aan hoe intiem en bijzonder de band is die Hij met Zijn kinderen heeft. Het Nieuwe Testament heeft deze verhouding steeds overgenomen om de verhouding tussen Christus en de gemeente te omschrijven. ( Marcus 2 : 19 / Johannes 3 : 29 / 2 Kor. 11 : 2 / Efeze 5 : 25 / Matth. 22 : 1 – 14 / 25 : 1 – 13 ) Verder wordt Christus aangeduid als het Lam. Dat lijkt een beetje merkwaardig. Vooruitlopend op de toekomst wordt er gezegd dat deze bruiloft nu gekomen is. Waarom staat dat er zo, vraag je jezelf onwillekeurig af. 

Temidden van al het lijden, de vervolging en alle tegenslag krijgen de gelovigen een blik in de glorieuze uitkomst van de strijd: de bruiloft van het Lam. Ter voorbereiding op deze bruiloft heeft de gemeente van Christus zich voorbereid, om haar bruidegom – Christus – te kunnen ontmoeten. 

De bruid – gemeente van Christus – is bekleed met zuiver linnen, ze draagt een hemels gewaad. Christus, de engelen en de hemelse verheerlijkte gelovigen dragen hetzelfde soort gewaden. Er volgt een verklaring: de gewaden zijn de goede daden die de heiligen verrichtten. Een prachtige uitspraak, geïnspireerd door Jesaja 61. Daar staat: ‘ Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld. Gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. ‘ De bruid kenmerkt zich door rechtvaardigheid en heiligheid. 

Met verwondering en ontzag heeft Johannes dit alles aangezien. Hij denkt dat de Heere God Zelf tot hem spreekt en valt in aanbidding voor hem neer. Maar de engel protesteert, hij is God niet. De engel is ook alleen maar een dienstknecht van God. Johannes – als apostel met de Geest van de profetie – moet eenzelfde getuigenis afleggen. Daarom zijn ze dan ook broeders en mededienstknechten. Samen mogen en moeten ze God aanbidden. 

One response to “Openbaringen 19 : 6 – 10

  1. You’re in reality a just right webmaster. This web site loading speed is amazing.

    It seems that you are doing any unique trick. Moreover, the contents are masterwork.
    you have done a excellent job on this topic! Similar
    here: <a href="[Link deleted]sklep and also
    here: <a href="[Link deleted]sklep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *