Op weg naar Pinksteren ( 4)

En Hij zei tegen hen: “ trek heel de wereld rond en maak aan iedereen het Goede Nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof gekomen zijn, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in Mijn Naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken, zal hen dat niet deren. En ze zullen zieken beter maken door hun de handen op te leggen. ( Marcus 16 : 15 – 18 ) 

Tot nu toe waren de leerlingen alleen naar de verloren schapen van het huis van Israël gegaan. Jezus had hen verboden om de weg naar de heidenen in te slaan of de steden van de Samaritanen aan te doen. Maar kort voor Jezus` Hemelvaart werden de leerlingen door hun Meester gemachtigd om de hele wereld in te trekken en het Evangelie aan alle schepselen te brengen. Heidenen en Joden, na de opstanding van Jezus was er geen verschil meer! 

“ Vertel de hele wereld het onderscheid tussen goed en kwaad, want dat verschil houdt leven en dood in. “ spoorde Jezus aan. “ Vertel de mensen dat er voorwaarden verbonden zijn aan het volgen van Mij. Ze moeten de satan, de wereld en hun ego afzweren en zichzelf aan Mij wijden. Als ze dat doen, zullen zij zalig worden, totaal bevrijd van de macht van zonde en schuld. 

De doop werd een instelling die als inwijdingsceremonie gold en de plaats van de besnijdenis innam. Door zich te laten dopen zou elke nieuwe volgeling belijden dat zij Jezus als Heer en Meester over hun leven erkenden. Ongeloof zou mensen verdoemen omdat het ongehoorzaamheid was tegen het enige middel om zalig te worden. 

De Heere Jezus had overal aan gedacht. Hij wist als geen ander hoe moeilijk mensen te bewegen zouden zijn om tot het geloof in Christus gebracht te worden. Daarom schonk Hij Zijn discipelen een bijzondere macht. Hij zei: “ In Mijn Naam zullen jullie wonderen doen.” Het was in Dezelfde Naam waarmee ze gedoopt waren. Het was de kracht die van Christus kwam en van Hem afgesmeekt werd in het gebed.  “ In Mijn Naam zullen jullie duivelen uitwerpen. Jullie zullen talen spreken die jullie nooit geleerd hebben en waarmee jullie nooit in aanraking zijn geweest. “ 

Dat was een bijkomend wonder dat het Evangelie zou bevestigen en verkondigen waar ze ook zouden komen. Zelfs al zouden de leerlingen iets dodelijks drinken, dan nog zou het geen schade aanrichten. Giftige slangen of wilde dieren, niets zou hen kwaad doen. Zo vulde Jezus de lege buidels van Zijn leerlingen met voortreffelijke zaken die van Hem getuigden. 

Al deze voorzegde dingen zijn ook werkelijk gebeurd en gebeuren nog iedere dag. Bij alle vervolging en verdrukking die leerlingen van Jezus zouden moeten verdragen, zouden ze ook nog eens in staat blijven om goede dingen voor anderen te doen. 

Feitelijk schonk Jezus Zijn leerlingen schitterende geloofsbrieven. Het doel daarvan was om hen Zijn nabijheid, hulp en kracht te garanderen op de moeizame weg van de evangelieverkondiging. De leerling van de Heere Jezus die zo op weg mag gaan zal zeker veel te wachten staan. Maar op de meest ongebruikelijke ogenblikken zal blijken dat Zijn God er is, die laat gebeuren wat Hij beloofd heeft. 

Als wij het Woord van God lezen vormt de geschiedenis één groot getuigenis van de kracht van God, en van het gebed. Hierdoor werden geestelijke opwekkingen bewerkt en werd tevens voortgang geboekt in het zendingswerk. Deze cyclus zal doorgaan totdat de heerlijkheid van de Heere de aarde vervult zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Dan is al het werk hier op aarde volbracht. Gods kinderen zullen bijeengebracht worden uit alle volken en stammen, talen en naties. ( Johannes 11: 52 / Openbaringen 5 : 9 / 7 : 9 ) Dan zullen alle mensen die Zijn weg gegaan zijn stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. ( Matth. 13 : 42, 43 ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *