Lucas 2 : 1 – 7

De volheid van de tijd was gekomen! God zou Zijn Zoon zenden en er was voorzegd dat Hij in Bethlehem geboren zou worden. Er volgt een beschrijving over de tijd, de plaats, en de manier waarop dat gebeurd is. 

Het vierde wereldrijk was op het toppunt van haar macht. Het Romeinse rijk strekte zich verder uit dan ooit! Aan de ene kant Parthië en aan de andere kant Britannië zodat het Romeinse keizerrijk toen “ Terrarum orbis imperium “ genoemd werd, het  rijk van de hele aarde. Er bestond nauwelijks een deel van de beschaafde wereld dat niet van het Romeinse rijk afhankelijk was. Jezus werd geboren toen Judea een provincie van het rijk geworden was. Zoals alle andere landen die bij het Romeinse rijk ingelijfd waren, moesten de mensen uit Judea Rome schatting betalen. Jeruzalem was al 60 jaar bezet gebied. De Romeinse generaal Pompeius had de stad ingenomen. Op een gegeven moment had hij een stadhouder aangesteld. Dat was een zekere Cyrenius, een man die tegelijkertijd stadhouder over Syrië was. 

Het moet gezegd worden dat er een algemene vrede heerste in die tijd. De tempel van Janus was zelfs gesloten! Janus was de god van het begin en het einde, van het openen en het sluiten. Als god van de hemelpoorten werd Janus ook erkend als de god van de zon en de maan. Hij verloste de mensen uit hun barbaarse leven en bracht hen tot een geordend bestaan. Zijn tempel was gesloten omdat de Romeinen alles voor elkaar dachten te hebben en hun macht overal aanvaard was. 

Nu was het geschikte moment voor de Vredevorst om geboren te worden aangebroken. Het was een bijzondere plek, de geboorteplaats van Jezus. Eeuwen geleden had de profeet Micha deze gebeurtenis al voorspeld. “ Uit jou Betlehem, in Efratha, te klein om tot Juda`s geslachten te horen, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël heersen zal. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. “  ( Micha 5 : 1 ) 

De zwangerschap van Maria was in een vergevorderd stadium.Maria en haar verloofde Jozef waren in een lastig parket terecht gekomen. Keizer Augustus had een bevel uitgevaardigd dat hij alle inwoners van het Romeinse rijk wilde laten tellen. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Er kwam een hele volksverhuizing op gang. Ook Jozef moest zich gereedmaken om op reis te gaan. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. 

Niemand had in de gaten dat de keizerlijke plannen ondergeschikt waren aan die van de Elohim. God heerste over alle omstandigheden, alles verliep volgens Zijn plan. Nadat Jozef en Maria hun intrek hadden genomen in een uiterst eenvoudig onderkomen, kwam de bevalling op gang. Maria baarde het Wonderlijke Kind. De Heere Jezus Christus werd geboren! Nooit eerder heeft een dergelijke geboorte plaatsgevonden. Nooit zou een dergelijke geboorte opnieuw plaatsvinden. Niemand van ons kan bedenken waarom God er behagen in schepte om Zijn geliefde Zoon te geven aan een verloren wereld.

Diep ontroerend feit. Jezus, Naam aller namen werd geboren in een donkere nacht. Zijn moeder wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een voederbak. ( de Bijbel in gewone taal, MH, SB, SV, NBV ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *