Kerst 2022

Kerst ( 2022 )
 
Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. ( Joh. 3: 16 )
 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het Eeuwige Leven hebbe!
( Joh. 3: 16 )

Met een enkel decreet zette de Romeinse keizer Augustus de hele wereld in beweging! Elke inwoner die onder zijn gezag viel had zich te schikken. In die tijd vormde Palestina een onafhankelijk koninkrijk onder Herodes de Grote. De Joden waren vrijgesteld van militaire dienst. Soldaten waren dus niet te vorderen voor het Romeinse rijk, maar wel geld! En daarom liet Herodes ook in Palestina een volkstelling uitvoeren.

Hoewel hij er geen erg in had, waren de plannen van Augustus ondergeschikt aan die van God. Dwars door zijn voornemen heen volvoerde de Heere  Zijn Raad.

Door het land van Galilea liep een jonge man met zijn hoogzwangere vrouw. Ze trokken van Galilea naar het bergland van Judea om zich in te laten schrijven in Betlehem, hun geboorteplaats.
 
De Heere Jezus zal net als Zijn voorvader David in Betlehem geboren worden.
( Micha 5 : 1 – 2 )
En het Kind werd geboren.

God heerst over alle omstandigheden; alles verloopt volgens Zijn plan.( Lucas 2 : 4 )
Hoewel het land door de Romeinen bezet werd, ging de Heere door met Zijn werk. Juist in de donkerte van de nacht straalde het Evangelie des te heerlijker in zijn grote schoonheid en pracht.

  • De herders werden aangespoord om hun hevige schrik ( vs 9 , vgl 1: 12, 29 )om te zetten in grote blijdschap ( vs 10 ) .
  • Maria neemt de tijd die nodig is om te doorgronden wat deze gebeurtenissen inhouden

          ( vs 19 )

  • Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden.

Oog en oorgetuigen straalden de grootste blijdschap uit: de herders en de engelen.

Laat ons dan ook heengaan naar Betlehem en zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons bekend heeft gemaakt!

Wär uns das Kindlein nicht geboren, so wären wir allzumal verloren!

(9) Komt allen tezamen – YouTube

One response to “Kerst 2022

Geef een reactie