Jona 2

De Heer stuurde een grote vis om Jona op te eten. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Daar bad hij tot de Heer zijn God. Dit is het gebed van Jona. ‘ Toen ik bang was, riep ik naar U Heer. Van U kreeg ik antwoord. Ik was bijna dood, ik schreeuwde om hulp. U hebt mij gehoord. U gooide mij midden in de diepe zee. Het water was overal. Hoge golven rolden over mij heen. Mijn hoofd zat vast in waterplanten. Ik ging naar de diepte, waar de bergen beginnen. Ik leek voor altijd gevangen in het land van de dood. Maar U Heer, trok mij levend uit het graf. Toen het einde van mijn leven kwam dacht ik weer aan U Heer. Ik bad tot U in Uw heilige tempel hoorde U mij. Veel mensen dienen waardeloze goden. Ze verlaten de God die helpen kan. Maar ik niet! Ik zal U met offers danken en een lied voor U zingen. Alles wat ik beloof zal ik doen. Want U alleen Heer brengt redding! Toen gaf de Heer opdracht aan de vis om Jona uit te spugen op het land. ‘ 

De macht en kracht van de Heere beperken zich niet tot zee en droog land. Hij bestuurt het leven tot in de kleinste details. Mensen en dieren moeten meewerken aan de uitvoering van Zijn Goddelijke plannen. Toen de radeloze zeelui Jona overboord gooiden leek het met hem te zijn gedaan. Maar  God bepaalde het zo dat er een grote vis in de zee zwom precies op het moment dat Jona in het water viel. De vis slokte Jona met een enorme hap op. 

Gods zorg is ongeëvenaard . Drie dagen en drie nachten bleef Jona opgesloten in de buik van de vis. Het is onbekend hoe Jona daar in leven kon blijven, en we hebben er geen idee van om welk soort vis het ging. Het is duidelijk dat de Heere Jona in leven wilde houden. De drie dagen hoeven niet per se drie etmalen te zijn geweest. Om welke tijd het ook gegaan is, het feit dat de drie dagen genoemd worden neemt de spanning weg, de lezer weet al dat Jona weer uit de vis zal komen. 

Vanuit de ingewanden van de vis bad Jona tot zijn God. Je zou het niet verwachten maar het ging om een dankgebed. Ook al was Jona nog niet aan land, hij moet duidelijk ervaren hebben dat JHWH bij hem was, anders had hij dit nooit zo kunnen verwoorden. Jona bezong zijn dank in de vorm van een psalm. Zoals dat bij een psalm hoort, past de inhoud ervan bij de situatie, maar is ze tegelijkertijd zodanig van inhoud dat iedereen dit lied als bemoediging kan lezen. Jona begon met zijn benauwdheid uit te spreken. Hij had de dood in de ogen gekeken toen hij in het kolkende water terechtkwam. Hij was werkelijk in de schoot van het dodenrijk beland. 

Allerlei schietgebeden vlogen door zijn hoofd toen hij in de razende zee gegooid werd. En het wonder gebeurde: de Heere hoorde zijn stem.Het is bijzonder dat de grondwoorden die gebruikt worden om de benauwdheid van Jona aan te geven dezelfde zijn die ook gebruikt worden in Psalm 42: 8/ 69: 2, 3, 15, 16 / 88: 8. In deze psalmen voelden de dichters zich ernstig aangevochten door hun geestelijke nood. Bij Jona moet het zo zijn geweest dat hij zich vooral lichamelijk diep ellendig heeft gevoeld. ‘ U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven, zwaar slaan Uw golven over mij heen.’ Je ziet Jona happend naar adem omkomen in de storm. ‘ Het water stijgt mij tot aan de lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. ‘ Jona kon nog denken in deze noodtoestand. Dat is onvoorstelbaar. 

De Heere heeft Jona bewaard zodat hij niet gek werd daar in die vis. Hij hield zijn gedachten helder en zorgde ervoor dat hij het allemaal zo goed kon doorstaan dat er zelfs een psalmgebed in zijn gedachten werd geboren. Jona was steeds dieper gezonken. Hij daalde af naar Tarsis, en in het ruim van het schip Alsof zijn vlucht nog niet erg genoeg was, daalde hij af in een diepe slaap, om tenslotte in de zee gegooid te worden. Als klap op de vuurpijl daalde hij af naar de diepte van de aarde. Jona besefte dat de heidense zeelieden Gods werktuig waren om Zijn maatregel uit te voeren. Maar nu God een vis gestuurd had om hem te redden was Jona ervan overtuigd dat hij ook verder gered zou worden. 

Jona werd levensbedreigend door het water omgeven zodat hij geen lucht meer kon krijgen. Hij werd ook door de diepte omringd waardoor hij geen steun meer kon vinden. En hij raakte helemaal verstrikt in het zeewier. Misschien deed God dat wel om hem tegen het maagzuur van de vis te beschermen. Met deze beschrijving wordt duidelijk dat de nood allesomvattend was, en ontkomen uitgesloten. 

Zoals bij een samenvatting klinkt het geheel van de gebeurtenissen nog eens. Jona dreigde te bezwijken, dacht aan God en zond zijn gebeden tot Hem op. Zijn gebed werd gehoord en verhoord. De tempel was de ultieme plek om door de Heere te worden gehoord en verhoord, daarom zond Jona zijn gebed daarheen. De tempel was ook de plaats van verzoening, de plaats waar God Zijn genade betoont. Jona beëindigde zijn danklied door het aangeven van een contrast tussen hemzelf en de afgodendienaars. De laatsten laten de genade die de Heere te geven heeft voor wat het is. Jona dwaalde niet langer bij God vandaan maar klemde zich in gebed aan Hem vast. Nu wilde hij zijn belofte inlossen want hij had een dieper aspect van God leren kennen. JHWH was niet alleen zijn Zender maar ook zijn reddende God. 

De nauwkeurige lezer moet wel vaststellen dat het Jona nog steeds niet om Ninevé te doen was. Hij wilde naar de tempel om zijn geloften van dank aan God in te lossen. 

Jona rondde zijn lied af met een passend slot. Een getuigenis dat de Heere redt. Ondanks het feit dat Jona nog steeds in de vis zat voelde hij zich al gered. Hij had zijn les geleerd. Ondanks dat het er nog helemaal niet rooskleurig uitzag in die vis was Jona opgelucht. Zo gaat het ook als wij hier op aarde in moeilijke situaties zijn en van harte tot God bidden. De situatie kan nog precies hetzelfde zijn als we amen gezegd hebben, ons hart is veranderd omdat we bij de Heere zijn geweest. Op hetzelfde moment dat Jona tot de erkenning kwam dat het de Heere was die redde, gaf God de vis bevel om Jona uit te spugen op het land. De enorme vis deed wat God hem opdroeg. Hij opende zijn monster-kaken en Jona vloog tussen het wier en de rommel door naar buiten, veilig op het land. Jona knipperde met zijn ogen, en terwijl hij zich afspoelde in het water zag hij voor zich de contouren van Kanaän voor zich oprijzen. Zijn vlucht was tevergeefs geweest. Zoals je bij een spel Monopoly  terug moet naar af, was Jona terug op de plaats waar de Heere hem zijn opdracht gegeven had. 

(6) Het lied van Jona – YouTube

(6) In Christ Alone / The Solid Rock [Live] – YouTube

 

2 responses to “Jona 2

 1. I see You’re in reality a good webmaster. The website loading
  pace is amazing. It sort of feels that you’re doing any
  unique trick. Also, the contents are masterpiece.
  you’ve performed a excellent activity in this matter!

  Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and also here:
  <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie