Jezus raakt ons aan!

Jezus raakt ons aan!
De genezing van een melaatse. ( Lucas 5 )
De Heere Jezus had altijd de totaliteit van de mens op het oog. Zijn tekenen en wonderen gingen niet alleen de ziel van de mens aan. Zijn genadewerk moest duidelijk zichtbaar worden om Hem te onderscheiden van alle andere rabbi`s.
In één van de steden waar Jezus kwam stond er plotseling een man voor Hem die door huidvraat getroffen was. Een afschuwelijke ziekte die grote sociale impact op het leven van de lijder had. De huid wordt beschouwd als het grootste orgaan van het menselijk lichaam. Zij heeft veel verschillende functies, en is meer dan alleen maar een scheidslijn met de buitenwereld. De huid biedt bescherming, laat onze zintuigen werken, en is een opslagplaats voor energie. Zij zorgt er aan de ene kant voor dat er niet teveel water en zout verloren gaan, zodat er in ons lichaam een stabiel milieu is. Aan de andere kant zorgt de huid ervoor dat water en schadelijke stoffen ons lichaam niet zomaar binnen kunnen dringen. Bovendien maakt ze stofjes aan die bacteriën, schimmels en andere schadelijke stoffen kunnen doden. Kortom, een gezonde huid is van levensbelang!
De huid van een lepralijder is niet bepaald gezond te noemen.
Huidvraat, lepra of de ziekte van Hansen, wat is dat precies? Deze nare ziekte wordt veroorzaakt en verspreid door een bacterie. In grote delen van de wereld komt zij nog steeds voor, en beïnvloedt miljoenen mensenlevens. Veel mensen met lepra worden gediscrimineerd. Omdat de ziekte een lange incubatietijd heeft, besmet de zieke anderen zonder dat iemand het weet. De man die naar de Heere Jezus toekwam moest al jaren ziek zijn. Had jaren met zijn gezondheid getobt.
Wat een ellende! Zijn huid niet glad en gezond! Overal vlekken en knobbels op zijn gezicht, armen en benen. Gevoelloze plekken op zijn huid. Wondjes die verschrikkelijk jeukten. Verzwakte spieren in handen en voeten. Zijn leven was lijden, van de vroege morgen tot de late avond. Bovendien was iedereen bang voor hem. Bang om ook besmet te raken.
Lepra lijders waren sociaal uitgestotenen. Ze leefden meestal in groepen buiten de stadsmuur. Familieleden brachten hen voedsel en kleding. Dat lieten ze op grote afstand achter, om zelf niet besmet te raken. Lepralijders mochten niet aangeraakt worden. Alles moesten ze ontberen, gezelligheid, liefde en aanraking. Uiteindelijk stierven ze, totaal verwoest van binnen en van buiten een ellendige, eenzame dood. Soms maakten ze een voortijdig eind aan hun leven om maar niet langer te hoeven aftakelen.
Geen wonder dat deze melaatse zich tot Jezus wendde. Hij had niets te verliezen. Languit viel hij op de grond voor Hem neer. Een teken van onderworpenheid en erkenning van zijn onderdanigheid. “ Heere, als U wilt, dan kunt U mij rein maken! “ smeekte zijn schorre gebroken stem.
En? Zou hij weggetrapt worden? Zou Jezus Zijn neus en ogen dichtknijpen van afschuw? Niets van dat alles! Integendeel! Jezus stak Zijn hand uit, en raakte de melaatse man aan. Aanraking. Het totaal tegenovergestelde.
“ Ik wil, word rein! “ beval Hij. En zo gebeurde het. Meteen verdween de lepra.
“ Ga heen vertoon u aan de priester en breng een offer voor uw reiniging zoals Mozes heeft voorgeschreven.” Doe dat als getuigenis voor de mensen.” Laat zien dat je de Heilige Wet in acht neemt. Laat zien dat je niet genezen bent door een andere Weg dan die waar de farizeeën en schriftgeleerden heilig in geloven. Laat zien dat je door Mij, door Jezus, gezond gemaakt bent.
Geen spoor van afkeer bij de Meester tegenover de mensen die Hem zochten te doden. Gehoorzaamheid aan de Wet tot in haar details. Maar daarbij Heer en Meester over de Wet!
“ Zeg het tegen niemand. Praat er niet over. “ De Heere Jezus wilde niet als een wonderdoener gezien worden. Tegelijkertijd verzette Hij Zich tegen de druk van de menigte die een andere opvatting had van de rol die de Messias hebben moest. En van de manier waarop Hij Zijn opdracht uitvoeren zou.
Maar het nieuws over Jezus verspreidde zich als een lopend vuurtje door het land. Grote mensenmassa`s verzamelden zich om naar Hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Dit alles oefende een grote druk uit op Zijn menselijke natuur.
Hoe ging Jezus hiermee om? Als een Excellent Voorbeeld.
Hij trok Zich geregeld terug op eenzame plaatsen om te bidden. Uit het gebed putte Jezus de kracht die Hij nodig had om niet van de gekozen Weg af te raken. ( zie ook Lucas 4 : 42 )
Inderdaad, de Geest van God, de Heere rustte op Hem! Zijn Vader had Hem gezalfd om aan armen het Goede Nieuws bekend te maken en aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen vrijlating bekend te maken, aan geketenden hun bevrijding. Om treurende kinderen van Sion een kroon op het hoofd te schenken in plaats van stof. Vreugdeolie voor treurigheid, en feestkledij in plaats van verslagenheid. Maar de meesten hebben het niet begrepen.
Toch kon niets of niemand de komst van het Koninkrijk van God tegenhouden. Wonderen en tekenen vormden de kracht en de realiteit van Zijn Godheid, Genade, Majesteit en Geest!

 
 

Geef een reactie