Jezus Christus voor vandaag

Er is niets heerlijkers dan de Heere Jezus Christus kennen zoals Hij is. Alle andere vreugden van het leven vallen daarbij in het niet! In Jezus komen zeer uiteenlopende eigenschappen samen. Hij verblufte de theologen van Zijn tijd met Zijn wijsheid, maar was tegelijkertijd eenvoudig genoeg om kinderen te boeien. Met één woord stilde Hij een orkaanachtige storm, maar sloeg zijn tegenstanders met de bliksem. Gewillig als een lam dat naar de slachtbank geleid werd liet Hij Zich kruisigen, maar betoonde Zich  drie dagen later Overwinnaar over dood en graf. Hij is er nog altijd, en zal er altijd zijn. Daarbij is Hij non-stop bereikbaar voor iedereen die zijn hoop en verwachting op Hem stelt.
In ons – sterfelijke mensen – komen veel tegenstrijdigheden samen. Ons natuurlijke karakter bevat kleinzieligheden en nobele trekken. We zijn traag en gecompassioneerd. We zijn zwak en dromen van grootse prestaties. We vervuilen het milieu en scheiden ons afval. Ons bestaan is vluchtig, maar de eeuwigheid is in ons hart geschreven.
Het unieke van de Heere Jezus Christus is dat Zijn volmaakte Persoonlijkheid onze complexe tegenstrijdigheden begrijpt, en ons er niet in laat omkomen. Vastbesloten om ons uit onze situatie te redden kwam Hij op een unieke manier naar de aarde.
Nadenken over de uitermate boeiende Man die Jezus heet, is een ontdekkingstocht die ons leven op zijn kop zet, en totaal veranderen kan. Het is een reis met een diepgang, die uitmonden kan in ongelooflijke blijdschap.
Zijn Naam betekent : “ God redt “ Christus is de Griekse vertaling van Messias en betekent: “ Gezalfde “.
C.S. Lewis, een in Ierland geboren Brits schrijver, letterkundige en christelijk apologeet heeft op een originele manier geprobeerd om christenen voor het geloofsondermijnende werk van de duivel te waarschuwen. Hij schreef over Jezus:
“ Een man die alleen maar mens was en het soort dingen zei die Jezus gezegd heeft, zou geen groot moreel leraar zijn. Hij zou óf een krankzinnige zijn – op het niveau van de man die zegt dat Hij een gebakken ei is – of Hij zou de duivel uit de hel zijn. Je kunt Hem opsluiten omdat Hij gek is, je kunt op hem spugen en Hem doden als een demon, óf je kunt neervallen aan Zijn voeten en Hem Heere en God noemen. Maar laten we niet aankomen met de neerbuigende woorden dat Hij een groot mens en leraar zou zijn geweest. Die mogelijkheid heeft Hij niet voor ons overgehouden. Dat was ook niet Zijn bedoeling. “ 
Als je een groep christelijke jongeren vraagt Wie de Heere Jezus voor hen is, dan geven zij als antwoord: Hij is een Vriend, Hij helpt mij met mijn studie. Hij helpt mij om beslissingen te nemen. Zelden zeggen zij :  Hij zegt me niets.
Jezus als Middelaar en Verlosser, dat vinden ze moeilijk. Jezus als Lijdende Borg Die ons tot de Vader leiden wil, daar aarzelen ze over. Deze antwoorden zullen wij als geestelijke ouders samen met hen moeten willen zoeken, wil de kerk van vandaag inhoud te bieden hebben. Het is namelijk de Enige Grond waar zij haar bestaansrecht aan ontleent, en die haar voortbestaan garandeert. 
( Bronnen: John Piper, Studiebijbel )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *