Jezus Christus voor vandaag

De kracht van Jezus Christus 
De Heere Jezus was de Goede Herder, Die Zijn leven gaf voor Zijn schapen. Hij was echter niet alleen zachtmoedig en nederig. Hij was ook vol Majesteit en kracht. Wij nietige mensen worden voor de keuze gesteld om Hem in al Zijn hoedanigheden te aanbidden of af te wijzen, zelfs te vervloeken. 
Een hevige storm uit de woestijn trof het huis waarin de kinderen van Job zich bevonden, zodat de vier muren instortten en de jongelui onder het puin bedolven werden en de dood vonden. ( Job 1 : 19 ) Job moest verlies op verlies incasseren en bleef straatarm en doodziek achter. Toen stond Job op, scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: “ Ik had niets toen ik geboren werd. Ik zal ook niets hebben als ik begraven word. De Heer heeft mij alles gegeven en de Heer heeft alles weer van mij afgenomen. Toch blijf ik Hem danken.  “ ( Job 1 : 20 )
Job maakte veel ellende mee, toch deed hij geen slechte dingen. En hij gaf God nergens de schuld van. Zijn vrouw zei tegen Hem: “ Blijf je nog steeds trouw aan God? Je hebt nu genoeg reden om slechte dingen over Hem te zeggen. Doe dat dan, en sterf.” Maar Job antwoordde haar terwijl de zweren zijn verdriet verergerden : “ Je praat of je een vijand van God bent. Het goede krijgen we van God, het slechte ook. “ Job maakte veel ellende mee, maar toch zei hij niets slechts over God. 
Goed én kwaad – niet slechts één van de twee, zijn het werk van God en een reden voor aanbidding. 
“ God stuurt stormen uit het zuiden en koude winden uit het noorden. Met de noordenwind maakt Hij ijs. Het water bevriest, het wordt zo hard als glas. God vult de wolken met water, en Hij stuurt de bliksems naar de aarde.
De wolken gaan de kant op die God kiest. Ze doen precies wat Hij wil. Ze komen overal. Soms komt de regen om de mensen te straffen. Soms is de regen goed voor de mensen en het land. God bepaalt wat er gebeurt. “( Job 37 : 12, 13 ) Sta stil, en let op Zijn wonderen. 
“ De stem van de Heer breekt bomen in tweeën, de hoge bomen op de bergen. De bergen schudden van schrik, de Libanon en de Sirjon schudden en beven. De stem van de Heer laat de bliksem flitsen. De stem van de Heer laat de woestijnen schudden. De woestijn van Kades schudt en beeft. De stem van de Heer laat bomen beven. Hun bladeren worden weggeblazen. Zo machtig is de Heer! De hemel juicht voor Hem. “ ( Psalm 29 )
In dit schitterende lied van David worden wij opgeroepen om te juichen voor de Heere omdat Hij sterk, machtig en heilig is, en krachtig Zijn stem laat horen in het rijk van de natuur. 
De dichter van psalm 135 roept een luid Halleluja en roept de dienaren van de Heere op om voor Hem te zingen omdat Hij goed is. “ Ik weet hoe machtig de Heer is, machtiger dan alle ander goden. De Heer doet alles wat Hij wil, in de hemel, op de aarde, en in de diepe zeeën. Hij haalt wolken van het einde van de aarde. Van Hem komen de regen en de bliksem. Uit Zijn hemel stuurt Hij de wind. ( vs 6 en 7 )
Zelfs de dieren worden opgeroepen om te gaan zingen! 
“ Zing voor de Heer, bewoners van de aarde. Zing, dieren diep in de zee! Bliksem en hagel, sneeuw en wolken en winden die doen wat Hij zegt! “ ( Psalm 148 : 7, 8 ) 
Het is bijzonder verbazingwekkend dat Christus in de wereld kwam, en de hele natuur aan Zich onderwierp. De discipelen verbaasden zich daarover. Jezus gaf bevel aan de wind, en zij gehoorzaamde. Vervolgens aanbaden zij Hem. ( Marcus 4 : 37 – 41 )
Het water gehoorzaamde de Heere Jezus op meer dan één manier. Op Zijn bevel werd het vaste grond onder Zijn voeten zodat Hij er over heen kon lopen. Toen Petrus op Zijn bevel over het water liep en bang werd, redde Hij Zijn bange leerling. Hij verweet hem zijn ongeloof en zei:  “ waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein? “ En de storm ging liggen. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus neer en zeiden: “ U bent werkelijk de Zoon van God! “ ( Math. 14 : 32 )
Bij een andere gelegenheid gaf Hij het water bevel om in wijn te veranderen. “ Zo liet Hij Zijn hemelse macht zien. En Zijn leerlingen geloofden in Hem. “ ( Joh. 1 : 11 )
Het is duidelijk bewezen: wind en water doen wat de Heere Jezus hen opdraagt. De natuurwetten zijn door Christus gemaakt, en ze veranderen op Zijn bevel. 
Wie zou niet voor Zijn grootheid knielen, en Hem aanbidden in Geest en waarheid? Deze God is onze God! Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal Hij ons geleiden.
In alle situaties van ons leven wil Hij ons kracht geven om moedig het hoofd te bieden aan de wind, en stand te houden zelfs op de golven van rampen of tegenspoeden. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *