Jezus Christus voor vandaag

Jezus kwam als het hilasmos voor onze zonden. 
De hele geschiedenis van Israël is een geschiedenis van pogingen van de Here God om Zijn volk werkelijk voor Zich in te nemen. Richters, koningen en profeten bleken hiertoe niet in staat.
Maar toen de tijd gekomen was, zond God Zijn eigen Zoon. 
De engel Gabriël – die Zacharias in de tempel het raadsbesluit van God bekend maakte – kreeg de opdracht om het werk van verlossing voort te zetten. In de zesde maand van Elizabeth`s zwangerschap zond God de engel naar de stad Nazareth in Galilea tot Maria, een meisje dat uitgehuwelijkt was aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David.
Gabriël ging haar huis binnen en zei: “  Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heere is met  je, Hij zal bij je zijn. “
Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat Hij bedoelde. De engel zei: “ Je hoeft niet bang te zijn Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God de Heer zal hem koning maken, zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning zijn. Aan zijn macht zal geen einde komen. “ ( Lucas 1 )
Het eeuwige koninkrijk dat aan Jezus Christus beloofd is, zal de vervulling zijn van de profetieën en de Messiaanse beloften van het Oude Testament! De engel Gabriël was de boodschapper van Gods onwankelbare trouw en oneindige geduld met het volk van Israël. Zelfs het ongeloof van Zacharias was niet de druppel die de emmer van Zijn genadige goedheid deed overlopen. Nee, de Here bleef doorgaan! Gods rijk zou komen, de volheid van Zijn toekomst zou aanbreken.
De Godgeleerde priester Zacharias moest het in geloof afleggen tegen een eenvoudig meisje. Hoewel het wonder van de nederige geboorte van onze Heere Jezus Christus ook bij haar eigenlijk niet kon omdat zij nog maagd was, geloofde ze. Wat ze niet begreep liet ze de engel uitleggen.
“ Hoe kan dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap gehad met een man? “ vroeg ze. Direct kreeg ze antwoord. “ De Heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de Allerhoogste zul je zwanger  worden. Daarom zal je kind bij God horen. En Hij zal de Zoon van God genoemd worden. / Voor God is alles mogelijk. “
En Maria geloofde! “ Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. “ zei ze.Toen ging de engel weg. Terug naar de hemel. 
Jezus zou komen! Hij was niet iemand die kwaad met kwaad vergold. Hij overwon het kwade met het Goede. Nog even, en de engelen zouden het uitjubelen: ere zij God in de hoge hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen!

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *