Het gezin ( 2 )

Verantwoordelijkheden in het gezin. 

De moeder is een belangrijke spil in de zaken in en om het huis. 

Een sterke vrouw is veel waard, Ze is meer waard dan de mooiste edelstenen. Haar man vertrouwt op haar.En daarom gaat het goed met hem. Ze geeft hem geluk en vreugde, Haar hele leven lang. Een sterke vrouw zoekt wol en mooie stoffen uit, Ze maakt er prachtige kleren van. Overal vandaan neemt ze voedsel mee naar huis. Net zoals een schip spullen uit verre landen naar de haven brengt. Ze staat op als het nog donker is.Dan zorgt ze dat iedereen in huis te eten krijgt.En geeft ze opdrachten aan haar slavinnen. Als ze een mooi stuk land ziet. Koopt ze dat van haar eigen geld. En dan legt ze daar een wijngaard aan. Een sterke vrouw werkt altijd. Nooit neemt ze rust. Ze koopt en verkoopt spullen op het juiste moment. Ze maakt haar eigen stoffen en kleren, Daar is ze altijd mee bezig. Ze helpt mensen die niets hebben. Ze zorgt goed voor de armen. Niemand in haar huis is bang voor sneeuw, Want ze heeft warme kleren voor iedereen. Ze maakt prachtige dekens, Ze draagt mooie en dure kleren. Ze maakt stoffen en riemen, En verkoopt die aan handelaars. Haar man is overal bekend, Hij hoort bij de leiders van de stad. Een sterke vrouw ziet er mooi en krachtig uit. Ze is blij met elke nieuwe dag. Ze spreekt altijd wijze woorden. Op een vriendelijke manier geeft ze mensen raad, Zo zorgt goed voor de mensen in haar huis. Ze zit nooit stil. Haar kinderen zijn trots op haar, Haar man vindt haar geweldig. Hij zegt: “ Er zijn veel goede vrouwen.Maar jij bent de allerbeste! Je hebt niets aan een vrouw die alleen maar lief en mooi is. Want haar schoonheid zal verdwijnen. Maar een vrouw met eerbied voor de Heer moet je waarderen, Beloon haar voor haar harde werken, Geef haar de eer die ze verdient. 

Spreuken 31 : 10 – 31 geeft een beschrijving van een vrouw naar Gods hart. Het is een aanwijzing die uit tweeëntwintig verzen bestaat. Elk vers begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet. Sommig verklaarders denken dat het geheel een gedicht was dat door kinderen uit het hoofd geleerd werd. Om de volgorde goed te kunnen onthouden gebruikte de auteur het alfabet op een creatieve manier.  

Een wijze vrouw is een krachtige vrouw. Ze is door de wijsheid en genade van God sterk gemaakt. Omdat ze eerbied voor God heeft is ze uniek. Het is iemand die haar geest beheerst, en weet hoe ze die van anderen leiden kan. De oorspronkelijke vertaling om een dergelijke vrouw te beschrijven is dezelfde als die de Bijbel voor de richters gebruikte. ( Exodus 18 : 21 ) Als zij goede principes heeft blijft ze daar standvastig en trouw aan. Ze is  ijverig  en gedraagt zich zo dat haar man haar volledig vertrouwt. Hij vertrouwt erop dat zij in alles wat ze onderneemt voorzichtig en bescheiden optreedt.  Haar man vertrouwt haar gerust al zijn belangen toe. 

Zij is in staat om die te behartigen als hij niet thuis is. Ze doet zoveel goeds voor hem dat hij zich in zijn beroep niet inhalig of schraperig op hoeft te stellen. Haar man acht zich zo gelukkig met haar dat hij op niemand jaloers is, al was het de rijkste mens ter wereld. Hij denkt er zelfs niet eens over na! Zijn vrouw geeft hem goede woorden en geen boze. Zelfs wanneer hij uit zijn humeur is doet ze hem goed. Zij legt zich erop toe hem te voorzien van alles wat hij nodig heeft. Dit doet ze voortdurend, in voor en tegenspoed, in ziekte en gezondheid, elke dag van haar leven. Mocht hij eerder komen te overlijden dan doet ze hem nog steeds goed in haar zorg voor zijn kinderen, zijn bezit, en zijn goede naam. Zij verhoogt zijn reputatie in de wereld. Ze zorgt zo goed voor hem dat andere mensen het merken. 

Een wijze vrouw deelt haar tijd in. Zij wijdt zich aan het werk dat gedaan moet worden. Het werk dat ze doet heeft zin. Ze werkt met plezier en maakt een goed gebruik van alles wat ze doet. Zij legt een voorraad aan van wat nuttig is voor haar gezin. Zij denkt erover na of het haar gezin iets goeds op zal leveren, of niet. Zij heeft mooie kleding en draagt die goed. Ze maakt of koopt ook goede kleding voor haar kinderen. De strengste winter deert haar niet omdat iedereen voorzien is van de nodige attributen om de kou te weerstaan.  Zij maakt of koopt meer dan het gezin nodig heeft en verkoopt het overige, of geeft het weg. Kortom, ze draagt zorg voor haar gezin en voor alle zaken die daarmee te maken hebben. 

Een wijze vrouw is bescheiden, niet praatziek, niet hyperkritisch of humeurig. De wet van liefde en vriendelijkheid is voor haar een vanzelfsprekendheid. Je kunt op elk moment van de dag een goed gesprek met haar hebben, dat laat zien dat haar hart op God gericht is.  Wat haar karakter voltooid is het feit dat ze God eert.  Bij al haar goede eigenschappen ontbreekt het belangrijkste niet. Ze bidt voor haar man en kinderen en voor allen die haar lief en dierbaar zijn. In Gods ogen is ze van grote waarde. Die waarde zal eeuwig duren en zelfs de dood trotseren. De dood, die het lichaam verteert, maar de schoonheid van de ziel voltooien zal. 

 

Geef een reactie