Heilig Avondmaal

Dit is het formulier voor het Heilig Avondmaal, vertaald voor een verstandelijk gehandicapte vrouw van middelbare leeftijd. Zij wilde belijdenis van het geloof afleggen omdat ze zo graag deel wilde nemen aan dit sacrament. Ze heeft een jaar lang elke week catechisatie gehad, speciaal op haar eigen niveau. We hebben de Bijbelse geschiedenissen uit het kerkelijk jaar behandeld. Elke week kreeg ze daarbij een aantal vragen die ze samen met haar oude vader heeft gememoriseerd. Ze kende elke week haar vragen perfect.

Linda, luister goed waarom de Heere Jezus het Heilig Avondmaal heeft gegeven. In de nacht toen Hij verraden werd, heeft Hij het brood genomen. Hij heeft het gebroken en tegen Zijn discipelen gezegd: “ dit brood is net als Mijn lichaam. Ik heb het voor jou gebroken. En de wijn in de beker is net als Mijn bloed. Ik heb het voor jou vergoten. Elke keer als je het brood eet en de wijn drinkt, denk dan aan Mij.

Je kunt alleen maar op de goede manier naar het Heilig Avondmaal gaan, als je er van tevoren goed over nagedacht hebt hoe het zit in je eigen hart.

Bedenk eerst dat je zonde hebt gedaan:  ( niet geluisterd bijvoorbeeld, of je bent boos geworden. Je wilde iets kopen terwijl je vader het niet goed vond. Of je pakte nog een koekje uit de trommel. )

Alles wat niet goed is, dat is zonde. Daarvoor is de Heere Jezus gestorven aan het kruis. Alle straf heeft Hij gedragen.

Geloof je dat?

Ben je van plan om elke dag de Heere te danken voor de vergeving die Hij geeft? Wil je altijd eerlijk zijn, en nooit met iemand ruzie zoeken?

Als dat zo is, dan kan het misschien nog wel eens fout gaan, maar de Heere zegt dat Hij je steeds wil vergeven, en Hij vindt het goed en mooi dat je naar het Heilig Avondmaal komt.

Als je er niets om geeft wat de Heere zegt, en nog boos blijft op andere mensen, dan is het niet goed om naar het Heilig Avondmaal te gaan.

De Heere vindt dat alle dieven, moordenaars, mensen die alleen maar spelletjes willen spelen, mensen die een beeld of iets anders belangrijker vinden dan de Heere God, mensen die niks voor een ander mens overhebben, rovers, mensen die niet willen luisteren naar de Bijbel en alleen maar hun eigen zin willen doen niet naar het Heilig Avondmaal mogen komen.

Maar hierover hoef je niet verdrietig te worden, want de Heere heeft gezegd dat je wel mag komen als je weet dat je het zelf niet goed krijgt. Hij zegt eigenlijk met het Heilig Avondmaal dat Hij steeds opnieuw de zonde wil vergeven.

De Heere heeft het Heilig Avondmaal gegeven om ervoor te zorgen dat wij helemaal op Hem vertrouwen. Dat wij zullen geloven dat de Heere Jezus door Zijn Vader in de wereld is gezonden om alle straf voor ons te dragen.

De Heere Jezus is steeds gehoorzaam geweest, en heeft veel pijn en verdriet gehad om ons. In de tuin van Gethsemané kwamen er grote druppels bloed uit zijn voorhoofd.

Hij is ook heel erg uitgescholden, en Hij is tot de dood veroordeeld terwijl Hij alleen maar goed was geweest. Zo heeft Hij aan het kruis onze schuld en zonde gedragen, en ook de vloek.
Omdat Hij dat gedaan heeft, kan de Vader in de Hemel ons weer goede dingen geven.

De  Heere Jezus is zo bang geweest dat Hij heel hard riep: “ Mijn God, Mijn God, waarom heeft U mij verlaten? “

Maar daarna heeft Hij geroepen: “ Het is volbracht! “ Toen was alles goed!

En daarom zal de Heere ons nooit verlaten, maar altijd in ons hart blijven wonen.

De Heere wil dat wij dit geloven met ons hele hart. Daarom heeft Hij in de laatste nacht hier op aarde het brood genomen en gebroken. Hij gaf het brood aan Zijn discipelen en zei: “ dit is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt. Eet het, en denk aan Mij “

Daarna nam de Heere Jezus de drinkbeker en zei: “ Drink daar allemaal uit, want het is net als Mijn bloed voor jullie gegeven. “

Elke keer als je het brood eet en de wijn drinkt, denk dan aan Mij, en geloof dat Ik zo hartelijk veel van je houdt, en je altijd trouw zal zijn. Ik ben voor jou gestorven, omdat jij anders eeuwig zou moeten sterven.

Dus het Heilig Avondmaal belooft ons alles! We mogen op de Heere Jezus vertrouwen, op alles wat Hij aan het kruis heeft geleden. Hierom alleen kunnen wij echt gelukkig worden, en mogen we voor altijd bij Hem zijn in de hemel als we gestorven zijn.

De Heere geeft alles wat van Hem is aan ons!

Daarom moeten wij ook van elkaar houden, en bij elkaar blijven. Net zoals een brood uit heel veel graankorrels bestaat, en bessensap gemaakt wordt uit heel veel bessen, zo zijn alle mensen die in de Heere Jezus geloven één geworden.

Omdat Hij zoveel van ons houdt, is Zijn Voorbeeld ons voorbeeld geworden. Geloof je dat? Dan mag je naar het Avondmaal gaan.

Amen!

Geef een reactie