Handelingen 4 : 23 – 31 ( 2 )

Handelingen 4 : 13 – 31 

 

De Joodse leiders verboden Petrus en Johannes opnieuw om over Jezus te spreken. Maar daarna zat er niets anders voor hen op dan de mannen vrij te laten. Ze durfden de apostelen niet te straffen omdat het volk God dankte en in hen geloofde. De gebeurtenis die de aanleiding was geweest om de leerlingen gevangen te nemen was de genezing van een zieke die meer dan veertig jaar lang een beperking had gehad. Toen ze een keer naar de tempel waren gegaan zat daar een man die al zijn hele leven niet kon lopen. Elke dag brachten mensen hem naar de tempel om daar te bedelen. “ Namens Jezus Christus uit Nazareth zeg ik je: sta op en ga lopen. “ had Petrus gezegd, terwijl hij de bedelaar bij zijn hand gepakt had en overeind trok. Dit wonder had de mensen bijzonder geraakt. Het was de aanleiding geweest om opnieuw de heerlijke Naam van Jezus te verkondigen. 

Toen Petrus en Johannes weer op vrije voeten gesteld waren gingen ze terug naar de andere apostelen. Ze vertelden alles wat de Joodse leiders gezegd hadden. Daarna begaven de apostelen zich in gebed tot God. Ze vereerden de Heere als de Schepper van de wereld. Het is een grote bemoediging voor dienaren van God dat zij de God dienen Die alle dingen geschapen heeft en bij machte is om hen in alle moeilijkheden bij te staan en te bemoedigen. 

Het is opvallend hoe de leerlingen van Jezus zich tevreden stelden met de beschikking van de Voorzienigheid van het ogenblik en hun gedachten lieten gaan naar wat de Elohim in het Oude Testament beloofd had. Er gebeurde niets wat de Heere door de mond van Zijn profeten niet al eeuwenlang had laten openbaren. De oude heilige boeken moesten in vervulling gaan. ( Psalm 2 : 1, 2 ) De heidenen zouden tegen het koninkrijk van Jezus Christus in opstand komen. Herodes en Pontius Pilatus hadden Jezus veroordeeld en ter dood laten brengen. Ze hadden de heilige en wijze bedoelingen die Zijn Vader in de hemel met Hem en de wereld had willen vernietigen. Maar God de Vader die Zijn Zoon Jezus Christus gezalfd had bepaalde wat er met Hem zou worden gedaan. Jezus werd door Hem verkozen om Zaligmaker te zijn. Daarom was er over Hem bepaald dat Hij tot een offer gesteld zou worden om de zonde van de wereld te verzoenen. Hij moest sterven. God bepaalde in Zijn wijsheid op welke manier dit zou gebeuren. Jezus moest overgeleverd worden in de handen van zondaren. 

Nadat de apostelen deze eeuwenoude feiten in hun gebed aan de Heere voorgelegd hadden, smeekten ze God om kennis te nemen van de boosaardigheid van hun vijanden. Ze schreven de Heere niet voor wat Hij moest doen, maar gaven zich in gebed met hart en ziel aan Hem over. 

“ Nu bidden wij tot U Heere, wij zijn Uw dienaren. Bescherm ons tegen onze vijanden en laat ons met vrijmoedigheid Uw Evangelie brengen. Geef ons de gave om zieken te genezen en laat ons wonderen doen namens de Heere Jezus Christus, Uw heilige dienaar. “ baden ze.

Na het Amen gebeurde er een wonder. De Heere antwoordde het gebed door een aardbeving op de plaats waar ze bij elkaar gekomen waren. De Griekse vertaling geeft aan dat de aarde op en neer bewogen werd zoals de golven van de zee. Het was een overduidelijk antwoord. De Heilige Geest kwam in alle apostelen en vulde hun hart! Ze begonnen zonder angst het grote nieuws over de komst van het Koninkrijk van God te verkondigen. ( MH, SB in perspectief, de Bijbel in gewone taal, SV met kantt. NBV ) 

One response to “Handelingen 4 : 23 – 31 ( 2 )

  1. Wow, amazing blog layout! How lengthy have you been running a blog for?

    you made running a blog look easy. The entire glance of your site is wonderful,
    as smartly as the content material! You can see similar here <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie