De ziel ( 6 )

Geest: de menselijke geest of ziel. Het denkende, voelende en willende deel van de mens. Onderscheiden van het lichaam. 
B ( 1 )  Beïnvloed door de zondeval / Na de dood 

 

Romeinen 8 : 23 / 2 Kor. 5 : 1 – 4 

‘ En dat niet alleen, ook wijzelf die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. ‘ ( Rom. 8 : 23 ) 

Wij sterfelijke mensen vallen ook na onze bekering ten prooi aan veel aanvallen en verzoekingen van de satan. Onze ziel – het denkende, voelende en willende deel van onze inwendig mens – voelt zich naarmate onze gezondheid is, of al naargelang we moeilijke dingen meemaken, vaak heen en weer geslingerd. Hoewel we ons hart in geloof aan de Heere Jezus Christus overgegeven hebben, ervaart niet elke gelovige evenveel van het kindschap van God. De staat van onze ziel is ons niet altijd duidelijk. Is zij behouden, of niet? Niet alleen de schepping zucht, maar ook wij zuchten in onze ziel. Wij verwachten betere tijden: de openbaring van het feit dat we kinderen van God zijn. Hoewel onze geest samen met de Geest van God kan getuigen dat we inderdaad kinderen van Hem zijn, houden we een sterk verlangen naar ons toekomstige heil. Toch hebben we al een bewijs, een onderpand daarvan ontvangen: de Heilige Geest. ( 2 Kor. 1 : 22 / 5 : 5 / Ef. 1 : 13, 14 / Rom. 5 : 5 )  

‘ Wij weten, dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven. ‘ ( 2 Kor. 5 : 1 – 4 ) 

Paulus bezigt hier woorden die het eindige en tijdelijke van ons lichaam aangeven. Hij noemt het menselijk lichaam een aardse tent. D.w.z. onze zich op aarde bevindende tentbehuizing, tenthuis ( Jes. 38 : 12 / 2 Petrus 1 : 13, 14 ) In deze tent bevindt zich onze eeuwiglevende ziel. De beeldspraak is duidelijk:  De tentpinnen zijn verdrukking, lijden, en dood. Zij maken de pinnen van onze aardse tent los, zodat de tent instort. 

De woorden: ‘ indien deze worden afgebroken’ wijzen op het einde van ons huidige bestaan, hetzij door de dood, hetzij door de Wederkomst van Christus. Paulus wist dat na de dood onze ziel haar intrek neemt bij God, er komt een toekomstige hemelse bestaanswijze waarbij onze ziel in een nieuw verheerlijkt lichaam wonen zal. Deze bestaanswijze is stabiel en duurzaam, en van een geweldige kwaliteit en heerlijkheid. Paulus heeft het hier niet over hemelse woonplaatsen, hij vergelijkt de hemelse bestaanswijze met een huis. De tegenwoordige tijd die hij gebruikt ‘wij hebben ‘ , wijst op de zekerheid dat dit nieuwe bestaan gereed ligt op het moment dat het oude, aardse zal worden afgebroken. Zoals je over je reeds aanwezige kleding een overjas aan kunt trekken, zo zal de hemelse bestaanswijze de aardse overtrekken, en wel zodanig, dat deze de aardse geheel vervangt. ( vgl vs 4 / 1 Kor. 15 : 54 ) 

Uiteindelijk zal de dood opgeslokt worden en overwonnen. Als wij daar met onze stralende ziel, vol zekerheid, in dat verheerlijkte lichaam zullen zijn, met God, dan zullen lichaam en ziel het uitjubelen: ‘ dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? ‘ https://dailyverses.net/nl/2-korintiers/5/1   

 

One response to “De ziel ( 6 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *