De schepping ( 3 )

 
De derde dag
De bewoonbare wereld is door het Woord van God uit water en door middel van water gevormd. ( 2 Petr. 3: 6) Verankerd op de stormen en gegrondvest op de zeeën, ( psalm 24: 2 ) wordt zij door Goddelijke kracht gedragen tot zij eens – wanneer dat weet niemand –  door vuur zal vergaan.( 2 Petr. 3 ) Door een machtige daad van God aan banden gelegd blijft zij bestaan tot het einde der tijden. Psalm 104 neemt ons mee in de detaillering: “ de oerzee bedekte de aarde als een kleed. Tot boven de bergen stonden de wateren. Toen U dreigde vluchtten zij weg. Toen Uw donderstem klonk, stoven zij uitéén!” Gods stem kan fluisteren of zelfs in een volkomen stilte tot ons komen, maar zij kan ook vol macht en majesteit zijn. De Bouwmeester van hemel en aarde beval:  “ Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.” En zo gebeurde het! Aarde en zee ontvingen hun eigennaam.  
De aarde wasemde het eerste groen uit. Overal ontkiemden zaadvormende planten en allerlei bomen die hun zaaddragende vruchten droegen. Sommige wetenschappers veronderstellen dat er drie soorten gewassen ontstonden: 1. gras en groene vegetatie, 2. kruiden waaronder groenten en granen, en 3. bomen. Anderen zijn de mening toegedaan dat de Heere God met het jonge groen planten en bomen bedoelde, zodat er slechts sprake zou zijn van een tweedeling in dit facet van het scheppingsverhaal.
De aarde vroeg zich niets af, maar gehoorzaamde stande pede de opdracht van God. Jong groen, allerlei planten en bomen vol vruchten ontstonden vanuit de aardbodem. Heerlijke kruidige, harsachtige en houtsoortige geuren vol levensbeloften vermengden zich met de pure aardegeur. God zag het keurend aan, Hij moet ongetwijfeld de geuren aan elk van deze planten Zelf toebedeeld hebben. Opnieuw kreeg een dag het gouden predicaat uitgereikt: het was goed! Het was avond geweest, en het werd morgen, de derde dag.
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *