De Geest van God voor de schepping

De Heilige Geest is de Geest van God, en van Christus, die werkt in de gelovigen. Een christen is geroepen om vervuld te zijn met de Heilige Geest. 

Het is mijn bedoeling om naast andere initiatieven meditaties te schrijven over de ontelbare aspecten van de Geest van God. Dit is de Geest waar alle gelovigen van vervuld willen zijn. 

De Heilige Geest was al actief bij de schepping. In Genesis 1 en 2 is het scheppingswerk van de Heere God het onderwerp van gesprek. Zeven scheppingsdagen vormen de eerste week van Zijn handelen.  Hoewel de beschrijving van de schepping in proza wordt weergegeven, is de taal van Genesis 1 zo verheven dat het eerder ragfijne poëzie lijkt. Het boek Genesis begint met de beschrijving van de grote daden van de Heere, en eindigt met het ontstaan van het volk Israël. Een opklimmende reeks gebeurtenissen schildert ons het ene wonder na het andere voor ogen. Wie in de goede woorden van de Heere God gelooft begrijpt dat de evolutie in schril contrast staat tot het lieflijk ontstaan van de wereld en de mens zoals de Heere dat in de Bijbel heeft laten optekenen. De mens komt niet voort uit de dieren, in een proces van toeval en overleving van de sterkste, maar is ontstaan door de scheppingswoorden van God. 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De Schepper wordt niet geïntroduceerd, Zijn bestaan lijkt vanzelfsprekend, alsof Hij er altijd al was. En zo is het ook, God is van eeuwigheid. ( Psalm 90 : 2 ) Hij is geen mythe, en er vond geen godenstrijd plaats zoals je dat in de Griekse mythologie leest. De weergave van de eerste verzen van de Bijbel is bedoeld om Gods macht en majesteit te proclameren. Genesis 1 laat ons een machtige God zien die overlegt en woorden spreekt. Het word je al gelijk duidelijk dat Hij een God is die relaties aan kan gaan, met de mens. 

Het begon in het heelal en ging verder over de aarde. Daar ontmoeten we voor het eerst de Heilige Geest. Terwijl de aarde nog woest en doods was, was er nog niets dat een leefbaar bestaan op aarde mogelijk maakte. De Schepper schiep eerst de voorwaarden voor Zijn latere werk. Onwillekeurig schep je voor jezelf de gedachte dat het er “ Unheimisch “  uitgezien moet hebben op aarde, omdat het licht ontbrak. Maar dat is een misvatting, want de duisternis is ook door God geschapen, en daarom was het donker  ‘ goed ‘. ( Jes. 45 : 7 ) De Geest van God was er aanwezig, zwevend over het water. God zou de aarde transformeren en mooi maken. Hij zou met machtige woorden al scheppend Zijn doel bereiken! 

6 responses to “De Geest van God voor de schepping

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *