De belofte van de Herder ( 3 )

Zoals ons leven seizoenen kent, heeft het geloofsleven zijn tijden en weertijden. Helaas, zelfs als wij ons op de toppen van ons geloof bevinden ervaren we nog maar een fractie van Jezus, zoals Hij echt is.

Jezus in niet terug te brengen tot hanteerbare proporties. Dat komt omdat Hij God is. Hij is alwetend. “ Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in Zijn Naam want ze zagen de wonderen die Hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat Hij iedereen kende. Niemand hoefde Hem iets over de mens te vertellen want Hij wist Zelf wat er in een mens omgaat.” schreef Johannes. ( Johannes 2 : 23 – 25 )
De kennis van de Meester berustte niet op menselijke referenties, maar op Zijn eigen onfeilbare intuïtie. Deze eigenschap maakt Hem tot de enige Zaligmaker. Uiterst bekwaam om onze Heelmeester te zijn. Een Geestelijk Arts met een volmaakte kennis over de toestand en aard van onze ziekte, de zonde. Deze kwaliteit maakt Hem tegelijkertijd uiterst geschikt om onze Rechter te zijn. De woorden die Johannes schreef maken nederig. Er staat onomwonden dat er van ons geen geloof te verwachten is, en dat Jezus ons niet kan vertrouwen. ( Johannes 2 : 24 ) Dat is erg treurig, maar laat het licht van het Woord wel helder op de soevereiniteit van God vallen.

Jezus wist vanaf het begin van Zijn rondwandeling hier op aarde wie Hem niet geloofden, en wie Hem zouden uitleveren. ( Johannes 6 : 60 ) Daarom zei Hij dat een mens alleen bij Hem kan komen wanneer het door de Vader gegeven is. Een duidelijk bewijs dat God zielen trekt. Hij geeft genade en kracht en een hart dat naar Hem uitgaat.
Het was geen softe preek die Jezus hield. Hij praatte niemand naar de mond, maar vroeg Zijn protesterende leerlingen zelfs of ze ook niet weg wilden gaan. Gelukkig bleven ze bij Jezus! Het bleek duidelijk dat ze door de Heere uitgekozen waren om Zijn leerlingen te zijn. Jezus wilde hun geloof beproeven. De gevoelens van de mens moeten zich aan Gods woord gevangen geven, Zijn woorden mogen niet aan mensen aangepast worden.

Wij moeten Jezus liefhebben als Hij ons leven binnenkomt met zegen en bemoediging. Maar wij moeten ook de onaangepaste, scherpe Jezus liefhebben, willen we Hem kennen zoals Hij is. We hoeven nooit te wanhopen want Jezus is alwetend. Hij kent ons door en door. Hij weet de diepte van elke beproeving.Als we ziek zijn, of de crisis aan den lijve ondervinden, dan is het een machtige troost om te weten dat Hij alle dingen vast in handen houdt.

Simon Petrus zei: “ naar Wie zouden we moeten gaan Heer? U spreekt woorden die eeuwige leven geven. Wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.”
Jezus is de alwetende Messias, de aan God gewijde. Een gelovige zegt : “ Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met Hem aan mijn zijde wankel ik niet! ”

Geef een reactie