De belofte van de Herder ( 2 )

“ Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. “ zei Jezus voor Hij naar de hemel terugging.
Hij is overal. Hij is over alomtegenwoordig.

Het verslag van Mattheüs over de opstanding is eenvoudig en puur. Mattheüs beschreef het leven van Jezus kort en krachtig. Een teken van de oorspronkelijkheid ervan. Jezus verzekerde dat Hij erbij zou zijn wanneer Zijn leerlingen het Evangelie de wereld in zouden dragen.
Jezus is naar Zijn Vader in de hemel teruggegaan. Maar met Zijn Godheid, genade, majesteit en geest bleef Hij hier op aarde.
De leerlingen wisten wat hun te doen stond.
Het gebod van Jezus was hun leefregel. Hij had zoveel mooie lessen geleerd. Uiteindelijk had Hij innig voor Zijn leerlingen gebeden. Kostbare woorden die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten.

“ Vader nu is de tijd gekomen. Laat nu de grootheid van de Zoon zien, dan zal de Zoon laten zien hoe groot U bent. Hij heeft van U macht over alle mensen gekregen. De macht om iedereen die U aan Hem gaf het eeuwige leven te geven. Het eeuwige leven is dat ze U kennen. U de enige echte God, en Jezus Christus.

Door het werk af te maken dat U Mij opdroeg heb ik laten zien hoe groot U bent. Vader verhef Mij nu tot Uw Majesteit, tot de grootheid die Ik had voordat de wereld bestond.
Ik heb aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt, Uw Naam bekend gemaakt. Ze hebben Uw Woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij gaf van U vandaan komt. Ik heb Uw woorden aan hen doorgegeven. Ze hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U vandaan gekomen ben, en ze geloven dat U mij gezonden hebt.

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij gegeven hebt want ze zijn van U. Alles wat van Mij is is van U, en alles wat van U is, is van Mij. In Mijn leerlingen is Mijn grootheid zichtbaar geworden.
Zelf ben ik al niet meer in deze wereld. Ik ga terug naar U. Maar zij blijven.
Heilige Vader bewaar hen in Uw Naam. Die Naam heeft U ook aan Mij gegeven. Dit heeft U gedaan zodat zij Één zijn, zoals wij dat ook zijn.

Zolang Ik bij hen was heb Ik hen door Uw Naam – die U ook aan Mij gaf – bewaard. Ik heb over hen gewaakt. Niemand van hen is verloren gegaan dan die de Schriften moest vervullen.
Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit hardop terwijl Ik nog in de wereld ben. Dat is nodig opdat ze van Mijn vreugde vervuld zullen worden.

Ik heb Uw Woord aan hen gegeven. De wereld haat Mijn leerlingen omdat ze niet bij de wereld horen. Net zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw Woord is de waarheid. Ik zend ze uit naar de wereld zoals U Mij naar de wereld gezonden hebt.
Ik heb Mij voor hen geheiligd, en zij zullen door de waarheid geheiligd zijn.

Vader, Ik bid voor Mijn leerlingen. Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor alle mensen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn Vader. Zoals U in Mij bent, en Ik in U.
Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij naar hen gezonden hebt.
Ik in hen, en U in Mij.
Dan zullen ze volkomen één zijn, en zal de wereld begrijpen dat U Mij gezonden hebt.
En dat U hen liefhad, zoals U ook Mij liefhad.

Vader, U hebt hen aan Mij gegeven. Laat ze dan nu zijn waar Ik ben.
Dan zullen ze de grootheid zien die U mij gaf, omdat U Mij al liefhad voordat de wereld geschapen en gegrondvest werd.

Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U. Zij weten dat U Mij hebt gezonden. Ik heb Uw Naam bekend gemaakt. Dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn, en Ik in hen. “

Deze woorden waren een buitengewone voorbede. Voor Jezus Zelf,voor Zijn leerlingen, en voor alle toekomstige gelovigen. Ze laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Liefde, zorg, eenheid, vreugde en heiligheid kwamen door Jezus Christus de wereld in.
De christelijke gemeenschap moet zich niet uit de wereld terugtrekken. Ze moet de boodschap van Jezus proclameren. Want een deel van de wereld zal zich erbij aansluiten.

Waar we als leerlingen van Hem ook heengaan, overal gaat Zijn opdracht met ons mee. Niet alleen dat, Hijzelf gaat vooruit. Hij is waar Zijn woorden ons brengen.
Dat is een geweldige bemoediging voor mensen in de zorg, in het onderwijs, in de politiek, voor mensen met een missionaire opdracht.

Jezus, Hij is overal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *