Christelijke Scholengemeenschap de Lage Waard

Een vraaggesprek met dhr. Kees Kloet, rector van de CSG De Lage Waard is een avontuur op zich. Als we ons aan de lange vergadertafel installeren, volgt een geanimeerd gesprek. Ik kan het nauwelijks bijhouden op mijn laptop! De vragen en antwoorden wisselen elkaar in rap tempo op. 
Wilt u iets vertellen over uw levensloop? Hoe bent u terechtgekomen in uw functie als rector van deze school? 
Het voert te ver om van het begin van mijn leven af alles te vertellen. ik ben in 1952 geboren, in Bruinisse. Het is saillant, in `53 moest ik er vanwege de watersnoodramp weg. Ons gezin is eerst naar Zuid Holland uitgeweken, naar Delft, en den Haag. Hierna voerde ons levenspad terug naar Goes waar ik sinds `54 woonde. Ik heb daar mijn jeugd doorgebracht en mijn opleiding als HTS- er elektrotechniek doorlopen. Hierna ging ik in Delft studeren, technische wiskunde omdat ik graag het onderwijs in wilde gaan.
Goes! Bijzonder, daar kom ik ook vandaan. De Patijnweg, Bergweg en nog wat bekende straatnamen rijzen voor ons geestesoog op. De wereld is klein!
Intussen praat de rector enthousiast verder. Het is opvallend hoe interessant de gesprekken met schoolleiders zijn. Ze weten ontzettend veel, en vinden het erg leuk om over diverse onderwerpen van gedachten te wisselen. 
Mijn keuze voor het docentschap was een vrij logisch gevolg van mijn levensloop. Ik was een trouw kerklid en bezoeker van de jeugdvereniging. Vanaf mijn zeventiende jaar was ik enkele jaren in Goes en Middelburg lid van Youth for Christ, eerst als deelnemer, later als voorzitter. . Tijdens mijn studie- en militaire dienstjaren heb ik het voorzitterschap nog volgehouden, maar met het vorderen van de studiejaren ben ik gestopt.
Na mijn opleiding aanvaardde ik een eerste lerarenfunctie in Lelystad, aan de christelijke Scholengemeenschap de Brug, als docent wis- en natuurkunde. Eind `79 was Lelystad een stad die tot ontwikkeling moest komen. De christelijke scholengemeenschap waar ik ging werken was nog maar 2 jaar oud. Zij moest doorgroeien naar 4 mavo, bovenbouw havo en vwo. Er was nog veel denkkracht nodig voor de ontwikkeling. De Christelijke school moest concurreren met de Openbare school. De middenschool was een hot item. We werkten met een tweejarige brugklas waar alle types leerlingen bij elkaar zaten. We waren de mening toegedaan dat kinderen in deze periode nog heel veel van elkaar konden leren. Uitstel van richtingkeuze bood hen een goed perspectief. Ze kregen extra tijd om veel van elkaar te kunnen leren. Dat betekende voor het onderwijs dat we onze leerstof zelf samenstelden. We moesten handen en voeten geven aan onze  ideologie. Met het oog daarop werden mensen aangenomen. Ik heb 10 jaar aan deze school gewerkt. Studeerde in die periode ook onderwijskunde en pedagogiek. Ben uiteindelijk vertrokken en heb de school uit het oog verloren. Ik ben bij de Stoas gaan werken als docent onderwijskunde. ( lerarenopleiding voor docenten onderwijskunde voor leraren in het agrarisch onderwijs / het groene onderwijs ) Daar ben ik 10 jaar werkzaam geweest , en heb mijn studie NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement) voltooid. In `98 werd ik rector van de Christelijke Scholengemeenschap Willem de Zwijgerschool in Schoonhoven. Dat was een mooie baan. Er is een nieuwe school gebouwd in die tijd. Ik was rector aan een school van 900 – 1000 leerlingen. Met alle plezierige en moeilijke zaken die erbij horen. Hierdoor was het een intensieve periode die naar het rectorschap aan het Christelijk Lyceum te Veenendaal leidde. Ik stopte in Veenendaal in 2015, maar nietsdoen viel me erg tegen. In 2017 werd ik rector aan de CSG De Lage Waard omdat ik mijzelf nog te energiek vond om te stoppen. In eerste instantie als directeur onderwijs, en later als rector bestuurder. En ik heb het uitstekend naar mijn zin. Ik had nog veel te veel energie en kennis  om weg te geven. Dienstbaar leiderschap spreekt mij aan. Mijn diensttijd zat er nog niet op! In 1983 ben ik getrouwd in `89 kwam ons eerste kind, in ‘91 een tweeling, en in ‘95 kwam onze vierde.  
Ziet u uw functie als bestuurder als de leiding van de Heere God in uw leven? Wilt u daar iets over vertellen? 
Ik ben niet zo bevindelijk dat ik kan zeggen dat God mij hierheen geroepen heeft. Het is wel zo dat ik een dienstbare rol voor het Koninkrijk kan vervullen, op deze open scholengemeenschap. Dat vind ik mooi. Mijn visie en geloofsovertuiging kan ik met de mensen om mij heen delen. Ik ben voorzitter van de kerkenraad van Veenendaal. ( de Open Hof ). Die naam bestaat pas twee maanden want wij  zijn gefuseerd met een andere gemeente.
De geloofstraditie en het geloofsleven komen in je gezin tot uiting bij de maaltijd, de kerkgang met haar rituelen zoals de doop enz. Voor mij is dit alles geen traditie, maar het geeft mij energie. De Bijbel in gewone taal vertaald het Koninkrijk met “de nieuwe wereld”. Dit spreekt mij enorm aan. Het zal heel anders gaan in de Toekomst. We weten dat de taal erg veranderd is de afgelopen 50 , 60 jaar. De diepste kern van mijn geloof is een lied van Huub Oosterhuis: “ de Heer heeft mij gezien, en onverwacht.…”  Dit is iets wat mij aanspreekt. Het komt niet van mij maar HIJ heeft mij aangesproken.
Het werk is niet meer of minder geworden. Je kunt in deze baan ontzettend veel oppakken. Dat is leuk, maar het belangrijkste blijft dat je werkt onder en voor de mensen.
Wilt u iets vertellen over de leerlingen die de school bezoeken?
Het is een gemêleerde groep jongeren. we maken slechts voor één groep een uitzondering. Er worden geen leerlingen met een hoofddoek tot de school toegelaten. Verder zijn wij een open scholengemeenschap die elke leerling een veilige plek wil bieden. We hebben kinderen van christelijke en openbare basisscholen uit Papendrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Molenwaard en Dordrecht. 30 procent uit Papendrecht kiest voor de CSG De Lage Waard. Dat gegeven zette mij aan het denken, want ik vond het weinig. Het is leuk om met deze vraag aan de slag te gaan. Hoe kunnen wij de leerlingen uit Papendrecht beter bereiken?  Het zijn kinderen die van openbare, christelijke, reformatorische, en vrijgemaakte basisscholen komen . We krijgen hierdoor een prachtig gevarieerd gezelschap. Bijna iedereen mag hier komen. Wij helpen hen volwassen te worden. Kinderen moeten stevig op hun voeten komen te staan. Ik vind het van belang dat ze een persoonlijkheid worden, grote mensen. En daar zijn grote verschillen in!
Zijn de kinderen veranderd in de loop der jaren? 
Jazeker. ik stam uit een “ bevelshuishouding”. Wat je vader of moeder zeiden, dat volgde je op. Er heerste respect dat via de kerk, school, en het gezin tot stand kwam. Vandaag de dag hebben we een onderhandelingshuishouden. De huidige generatie is de grenzeloze generatie die door ontwikkelingen in onze samenleving is ontstaan. Het individu moet zich zien te redden. Dit komt door de politieke ontwikkeling die voorstaat dat het individu centraal komt te staan. Er wordt geproclameerd: “als je iets wil, dan moet je het zelf waarmaken.” En kinderen gingen het waarmaken. Zij willen onderhandelen over elk punt. Wat is ons antwoord op dit gegeven.?  Hoe wil je daar in je beleid en je pedagogische visie op aansluiten? Om deze redenen ben ik geen voorstander van gepersonaliseerd leren. Ik vind het beter dat kinderen in groepen leren leren en samen groot worden. 
Kinderen tussen 12 en 18 jaar zitten in hun formatieve fase. Ze onderzoeken en kiezen hun waarden en normen. Dat doen ze in de huidige tijd veel meer samen dan vanuit de traditie in het gezinssituatie. Waarom wordt deze generatie grenzeloos genoemd? Een onderliggende reden is misschien wel de rol van de ouders. De ondertitel van het boek is: het verlangen van de ouders naar de eeuwige jeugd. 
Je ziet dat als ouders teveel mee bewegen met hun kinderen en jong willen blijven, dat de kinderen er niet altijd een identificatiefiguur met gezag aan overhouden. Ouders moeten voldoende bescherming bieden aan hun kinderen. Ze moeten hun kroost een stevige basis meegeven in deze wat woelige wereld. Stabiliteit, normen en waarden. Veel gezinnen hebben het niet gemakkelijk. Dat neemt niet weg dat je in alle omstandigheden je kinderen mee moet geven wat hen toekomt. Deze waarden moet je als opvoeder door willen geven, en niet als leeftijdsgenoot. Teveel ouders zoeken soms naar een bevestiging van hun verloren jeugd en vinden dat terug in de ruimte die hun kinderen nu krijgen.
Ik vind het belangrijk dat kinderen beseffen dat zij nu jong zijn, maar over 10 jaar niet meer. Dan begint hun taak om onze samenleving mee te helpen dragen. Kinderen moeten verantwoordelijkheden leren dragen. Ze moeten kunnen laten zien waarom ze iets doen, en de consequenties leren dragen. Onze samenleving is losgeraakt van veel belangrijke normen en waarden die ik belangrijk vind. Kinderen die op 16 jarige leeftijd al € 2000 schuld hebben en daar geen probleem mee hebben dat vind ik niet kunnen. We moeten kinderen leren verantwoordelijk te willen zijn voor hun keuzes en om verantwoording af te leren leggen van hun gedrag.
Hoe zou u de skills van een goede docent willen omschrijven? 
Een docent is opgeleid, heeft zijn diploma en kan zijn vak overdragen. Hij kan een kind begeleiden in zijn ontwikkeling. Daar heeft hij een diploma voor gehaald, maar dat zegt niets. Heb je voldoende betrokkenheid om met veel liefde en aandacht de dromen van kinderen te helpen waarmaken?  Dat leer je niet op een hogeschool of universiteit. Probeer er te zijn, met veel liefde en aandacht. Stel je daar dienstbaar in op. Het gaat om dingen die je in het leven hebt meegekregen door aanleg en levenservaring. 
Ziet u verschil tussen het docentschap van vroeger en nu?  
Vroeger had een docent meer gezag. Had je je huiswerk niet gemaakt dan kreeg je op school straf, en thuis ook nog. Nu is dat niet meer zo. Nu belt een ouder naar school en dreigt met ‘maatregelen’. Je kunt deze ontwikkeling goed zien in het mentoraat. Vroeger werden alleen je cijfers genoteerd, door zoals dat heette een klasseleraar. Daarna kwamen de klassenboeken, en werden aan-  en afwezigheid genoteerd. Er kwam steeds meer bij. Kinderen moesten op school ook allerlei keuzen maken. De opvoedende taak van de school werd steeds breder. Er werd veel gevraagd van zoals dat later heet: mentoren. De rol van een docent wordt niet alleen bepaald door zijn opleiding. Hij moet ook kennis hebben van de wereld waarin kinderen groot worden. 
Veel mensen hebben het erg druk. Veel mensen zoeken niet meer naar de betekenis geven van hun leven. Maar als je houvast hebt in je leven, en weet dat God je ziet, dan besef je: “  Ik mag er zijn.”  Veel mensen hebben geen vaste grond meer onder hun voeten. Ze worden heen en weer geslingerd door de wind en geleefd door kleine en snel te bevredigen verlangens, het hedonisme. Dat komt ook bij christenen veel voor.
Ziet u verschil tussen het protestant-christelijk en het reformatorisch onderwijs? Hoe kijkt u daar tegenaan? 
Ik heb daar duidelijke beelden bij. In mijn woonplaats had ik een collega die rector was aan de school met als basis de reformatorische schoolgrondslag. Twee van mijn kinderen zaten op de school waar ik rector was, en twee op de zeg maar reformatorische school. Als je een reformatorische school binnenloopt weet je precies waar je aan de buitenkant aan toe bent. Dat zie je aan kleding, schoolregels, uitspraken over dingen die men verkeerd vindt in onze samenleving. De geloofsbelijdenis, drie formulieren van enigheid enz. Perfect georganiseerd. Een school waar ouders aan zien: dat past bij mijn overtuiging. Maar aan de binnenkant wordt het niet altijd zo geleefd. Ik zie kenmerken van het Oude Testament, de regels, de afspraken, de wetten, het elkaar de maat nemen. De buitenkant klopt. De school houdt ‘de wereld’ een beetje buiten, isoleert zich. Een christelijke school die zich wil verbinden met de wereld, laat veel meer zien. Het is een gemeenschap van mensen waar niet naar de regels, maar naar de geest geleefd wordt. Wanneer er iets aan de hand is, is er een vangnet dat aan de achterkant van de school staat, een overtuiging: zo doen we dat hier. Onzichtbaar, maar functioneel en verbindend. Overigens wel moeilijker dan een regelgeleide school. Deze typering zou ik je mee willen geven.
Waar gaat het om in het geloofsleven naar uw mening? Wilt u daar iets over zeggen? 
Het geloof staat niet los van het dagelijks leven. Geloof is een overtuiging van je hart dat je in alle zaken die je meemaakt bij de Heere mag zijn. Wandelen met God. Elke dag met dankbaarheid aan een nieuwe dag beginnen die je kunt opdragen aan Hem. Het is één wereld, vol bijbelse en vaderlandse geschiedenis.
Welke missie ziet u voor uw school weggelegd met het oog op de toekomst? 
Ik denk dat deze school van grote betekenis blijft voor kinderen om ze te helpen ontdekken wie ze zijn, dat ze van waarde zijn, er een toekomst voor ze is. We ondersteunen, bieden zorg, zodat dat ze weten wat er in de wereld gebeurt en ze hun toekomst met opgeheven hoofd en perspectief tegemoet gaan treden. Ook met een verlangen, om deze wereld mooier te gaan kleuren dan die al is.
Heeft u dromen of plannen voor de tijd dat u met pensioen hoopt te gaan? 
Ik heb daar geen plannen over. In de periode dat ik niet werkte heb ik elke dag 10 km hard gelopen, dat werkt. Ik mag hier nog twee jaar blijven werken. Hoe het daarna gaan zal, dat weet ik niet, en ik loop daar niet al te hard op vooruit. ik zal wat ouder zijn. Laatst zei een vriend: “ ga iets met getallen doen.”  Wie weet. Dat probleem dient zich over twee jaar aan. Ik houd van werken, maar weet niet of ik over twee jaar nog veel te geven heb.
Heeft u nog een belangrijke opmerking, of wilt u nog iets aan dit vraaggesprek toevoegen?  
Nee, eigenlijk niet. Ik vind het een eer dat je dit interview afneemt. Het gaat over het leven.  Het gaat niet over kennis. Dat vind ik mooi.
Het was inderdaad mooi! We zijn het er over eens dat we nog vele uren vol zouden kunnen praten over vele diverse onderwerpen. Maar helaas, de tijd ontbreekt. We zijn druk……..!
Kees, hartelijk bedankt voor de tijd die je vrij wilde maken. Gods zegen in al je doen en laten!
 

 

305 responses to “Christelijke Scholengemeenschap de Lage Waard

 1. Thank you for this enlightening article. It’s not only informative but also inspiring. The author’s enthusiasm and genuine desire to help readers are evident throughout. This is the kind of content that makes a positive impact. Keep up the fantastic work!

 2. I’m truly impressed by the level of research that went into this article. It’s evident that the author has consulted a wide range of credible sources, resulting in a well-rounded and reliable piece. I appreciate the attention to detail!

 3. Эта статья – настоящая находка! Она не только содержит обширную информацию, но и организована в простой и логичной структуре. Я благодарен автору за его усилия в создании такого интересного и полезного материала.

 4. Я только что прочитал эту статью, и мне действительно понравилось, как она написана. Автор использовал простой и понятный язык, несмотря на тему, и представил информацию с большой ясностью. Очень вдохновляюще!

 5. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little homework on this.
  And he in fact bought me dinner due to the fact that I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your website.

 6. Автор старается предоставить объективную картину, оставляя читателям возможность самостоятельно сформировать свое мнение.

 7. Я хотел бы выразить свою восторженность этой статьей! Она не только информативна, но и вдохновляет меня на дальнейшее изучение темы. Автор сумел передать свою страсть и знания, что делает эту статью поистине уникальной.

 8. I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists. Это сообщение отправлено с сайта [Link deleted]

 9. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 10. Hello, Neat post. There is an issue with your site in internet explorer, would check this? IE nonetheless is the market leader and a large component to folks will miss your magnificent writing because of this problem.

 11. First off I want to say superb blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!

 12. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 13. Great beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept

 14. I think this is one of the such a lot important information for me. And i’m glad reading your article. However wanna observation on few common things, The website taste is perfect, the articles is in reality nice : D. Good task, cheers

 15. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 16. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content as you did, the net might be much more useful than ever before.

 17. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 18. What i don’t understood is if truth be told how you are now not actually a lot more well-appreciated than you might be right now. You’re very intelligent. You know thus considerably in terms of this subject, produced me in my opinion imagine it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t involved until it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs great. Always maintain it up!

 19. You really make it seem so easy together with your presentation however I in finding this topic to be really something which I feel I would never understand. It sort of feels too complicated and very vast for me. I am taking a look forward for your next post, I will try to get the grasp of it!

 20. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

 21. Hi! I understand this is sort of off-topic but I needed to ask. Does building a well-established website like yours require a massive amount work? I’m completely new to operating a blog however I do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Thankyou!

 22. Читателям предоставляется возможность ознакомиться с разными точками зрения и самостоятельно сформировать свое мнение.

 23. Я просто не могу пройти мимо этой статьи без оставления положительного комментария. Она является настоящим примером качественной журналистики и глубокого исследования. Очень впечатляюще!

 24. Я прочитал эту статью с большим удовольствием! Она написана ясно и доступно, несмотря на сложность темы. Большое спасибо автору за то, что делает сложные понятия понятными для всех.

 25. Эта статья – настоящая находка! Она не только содержит обширную информацию, но и организована в простой и логичной структуре. Я благодарен автору за его усилия в создании такого интересного и полезного материала.

 26. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

 27. Hey I am so excited I found your webpage, I really found you by mistake, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.

 28. Автор старается оставаться нейтральным, позволяя читателям сами сформировать свое мнение на основе представленной информации.

 29. Очень интересная исследовательская работа! Статья содержит актуальные факты, аргументированные доказательствами. Это отличный источник информации для всех, кто хочет поглубже изучить данную тему.

 30. Я ценю информативный подход этой статьи. Она предоставляет достаточно фактов и данных для лучшего понимания проблемы. Хотелось бы увидеть больше ссылок на исследования и источники информации.

 31. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon.

 32. Я не могу не отметить качество исследования, представленного в этой статье. Автор использовал надежные источники и предоставил нам актуальную информацию. Большое спасибо за такой надежный и информативный материал!

 33. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 34. Somebody necessarily lend a hand to make severely articles I might state. That is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular publish amazing. Wonderful process!

 35. Я не могу не отметить стиль и ясность изложения в этой статье. Автор использовал простой и понятный язык, что помогло мне легко усвоить материал. Огромное спасибо за такой доступный подход!

 36. Очень интересная исследовательская работа! Статья содержит актуальные факты, аргументированные доказательствами. Это отличный источник информации для всех, кто хочет поглубже изучить данную тему.

 37. Its such as you learn my thoughts! You seem to grasp a lot approximately this, like you wrote the book in it or something. I think that you just could do with some to drive the message house a bit, however instead of that, that is excellent blog. A great read. I’ll definitely be back.

 38. Я оцениваю тщательность и точность исследования, представленного в этой статье. Автор провел глубокий анализ и представил аргументированные выводы. Очень важная и полезная работа!

 39. You are so awesome! I do not suppose I’ve read through anything like that before. So wonderful to find somebody with a few genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the web, someone with a little originality!

 40. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and superb design.

 41. Автор статьи представляет информацию, подкрепленную различными источниками, что способствует достоверности представленных фактов. Это сообщение отправлено с сайта [Link deleted]

 42. Я просто восхищен этой статьей! Автор предоставил глубокий анализ темы и подкрепил его примерами и исследованиями. Это помогло мне лучше понять предмет и расширить свои знания. Браво!

 43. Автор представил широкий спектр мнений на эту проблему, что позволяет читателям самостоятельно сформировать свое собственное мнение. Полезное чтение для тех, кто интересуется данной темой.

 44. Я восхищен этой статьей! Она не только предоставляет информацию, но и вызывает у меня эмоциональный отклик. Автор умело передал свою страсть и вдохновение, что делает эту статью поистине превосходной.

 45. I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your blog. It appears as if some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my browser because I’ve had this happen before. Kudos

 46. Я благодарен автору этой статьи за его тщательное и глубокое исследование. Он представил информацию с большой детализацией и аргументацией, что делает эту статью надежным источником знаний. Очень впечатляющая работа!

 47. After looking into a few of the blog posts on your web page, I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know what you think.

 48. Unquestionably consider that which you said. Your favorite justification appeared to be at the net the simplest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as other folks consider concerns that they plainly don’t realize about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 49. Автор статьи представляет разнообразные факты и статистику, оставляя решение оценки информации читателям. Это сообщение отправлено с сайта [Link deleted]

 50. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Appreciate it!

 51. Я хотел бы выразить признательность автору за его глубокое понимание темы и его способность представить информацию во всей ее полноте. Я по-настоящему насладился этой статьей и узнал много нового!

 52. В современном мире, где онлайн-присутствие становится все более важным для бизнеса, повышение видимости и ранжирования сайта в поисковых системах является одной из самых важных задач для веб-мастеров и маркетологов. Одним из основных факторов, влияющих на рост авторитетности сайта, является его DR (Domain Rating), который определяется в основном путем анализа ссылочной массы сайта.

 53. Очень хорошо организованная статья! Автор умело структурировал информацию, что помогло мне легко следовать за ней. Я ценю его усилия в создании такого четкого и информативного материала.

 54. I don’t even understand how I finished up right here, however I believed this publish was good. I do not realize who you are however certainly you’re going to a famous blogger when you are not already. Cheers!

 55. Я чувствую, что эта статья является настоящим источником вдохновения. Она предлагает новые идеи и вызывает желание узнать больше. Большое спасибо автору за его творческий и информативный подход!

 56. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here. Again, awesome weblog!

 57. Мне понравилось, как автор представил информацию в этой статье. Я чувствую, что стал более осведомленным о данной теме благодаря четкому изложению и интересным примерам. Безусловно рекомендую ее для прочтения!

 58. Я чувствую, что эта статья является настоящим источником вдохновения. Она предлагает новые идеи и вызывает желание узнать больше. Большое спасибо автору за его творческий и информативный подход!

 59. I don’t know if it’s just me or if everybody else encountering problems with your blog. It looks like some of the written text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well? This could be a issue with my browser because I’ve had this happen previously. Cheers

 60. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 61. I think that everything said was actually very reasonable. But, think about this, what if you were to write a awesome headline? I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however what if you added a headline to possibly get a person’s attention? I mean BLOG_TITLE is a little vanilla. You might look at Yahoo’s front page and watch how they create article headlines to grab viewers to click. You might add a related video or a related pic or two to get readers interested about everything’ve got to say. Just my opinion, it could bring your posts a little livelier.

 62. Спасибо за эту статью! Она превзошла мои ожидания. Информация была представлена кратко и ясно, и я оставил эту статью с более глубоким пониманием темы. Отличная работа!

 63. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.

 64. Спасибо за эту статью! Она превзошла мои ожидания. Информация была представлена кратко и ясно, и я оставил эту статью с более глубоким пониманием темы. Отличная работа!

 65. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 66. Статья обладает нейтральным тоном и представляет различные точки зрения. Хорошо, что автор уделил внимание как плюсам, так и минусам рассматриваемой темы.

 67. Статья представляет несколько точек зрения на данную тему и анализирует их достоинства и недостатки. Это помогает читателю рассмотреть проблему с разных сторон и принять информированное решение.

 68. Я чувствую, что эта статья является настоящим источником вдохновения. Она предлагает новые идеи и вызывает желание узнать больше. Большое спасибо автору за его творческий и информативный подход!

 69. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 70. Я благодарен автору этой статьи за его тщательное и глубокое исследование. Он представил информацию с большой детализацией и аргументацией, что делает эту статью надежным источником знаний. Очень впечатляющая работа!

 71. You are in point of fact a excellent webmaster.

  This site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive
  trick. Furthermore, the contents are masterwork.
  you’ve done a great process in this matter!
  Similar here: <a href="[Link deleted]sklep
  and also here: <a href="[Link deleted]online

 72. Я хотел бы подчеркнуть четкость и последовательность изложения в этой статье. Автор сумел объединить информацию в понятный и логичный рассказ, что помогло мне лучше усвоить материал. Очень ценная статья!

 73. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was conducting a little homework on this. And he actually bought me lunch simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your blog.

 74. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

Geef een reactie