De Bijbel spreekt 6.11.2019


Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon, een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat. Een held, die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene eind van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooid hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. 
De wet van de Heere is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heere is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. 
De bevelen van de Heere zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heere is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heere is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de Heere zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. ( Psalm 19 : 9 – 10 ) 
De zon is onze dichtstbijzijnde ster. De Heere gaf haar de opdracht om voor alle leven op aarde verantwoordelijk te zijn. Naast licht zendt deze ster een constante stroom aan geladen deeltjes uit, zonnewind. Om de aarde heen ligt een magnetisch veld dat ons tegen deze massa energierijke deeltjes beschermt. De zon is eigenlijk een grote vuurbol. Zij bevindt zich 150 miljoen kilometer van ons vandaan en heeft een diameter die 109 kilometer groter is dan die van de aarde. Ondanks dat oefent zij een grote invloed uit op onze planeet. 
God zelf wees de zon haar plaats, en noemde de geweldige afstand waarop zij zich bevindt het einde van de wereld. De Oosterse mens die gewend was om in tenten te verblijven begreep het beeld van de opgeslagen tent direct. De stralende krachten van de zon vergeleek David met een jonge bruidegom die opstaat en zich gelukkig en verblijd voelt met zijn pas gesloten huwelijk. 
De hemelse uitgestrektheid en alle hemellichamen houden dan wel geen verbale boodschap in, maar ze zijn voor de mensen toch een sterk getuigenis van de Goddelijke glorie. ( Romeinen 1 : 19 – 21 ) In heel het oude oosten werd de zon aanbeden. ( Deut. 4 : 19, 17 : 3 / 2 Kon. 23 : 5, 11 / Jer. 8 : 2 / Ezech. 8 : 16 ) Psalm 19 openbaart haar als de schepping van God en geeft haar zo het meest stralende getuigenis van Zijn glorie( Psalm 84 : 12 / Jes. 60 : 19 – 20 ) en Zijn goedheid. ( Math. 5 : 45 ) 
Koning David gebruikte het algemene woord voor God om de schepping ter sprake te brengen.Maar zoals het Woord ons altijd opleidt naar diepere dimensies van Gods eigenschappen, gebeurt dat ook hier. David gebruikte Zijn verbondsnaam om de aan het volk van Israël geschonken wet aan te duiden. Dit herinnert ons aan het heerlijke gegeven dat Hij een verbond met Zijn volk gesloten heeft!
Bijzonder en opmerkelijk is ook dat er in de grondtaal een ander poëtisch ritme gebruikt wordt wanneer gaat om het aangeven van de richtlijnen van de Heere. Het Hebreeuws gebruikt een woord dat verwijst naar het document dat getuigt van het verbond tussen de Heere en Israël. David heeft het over de hele Goddelijke wet. Deze wet omvat de wijsheid van God in een notendop. Elke regel van Zijn goede geboden staan als een veilige omtuining om ons heen. Zij beschermen niet alleen ons eigen leven, maar ook dat van onze naaste. Wat is de Heere goed voor ons! Daar mogen we elke dag diep dankbaar voor zijn!
 

 

Geef een reactie