Nehemia 10

Nehemia 10 bevat een bijzonder verslag van het verbond dat de Israëlieten met de Heere gesloten hadden. Nadat de Levieten hun …

Lees meer

Handelingen 4 : 23 – 31 ( 2 )

Handelingen 4 : 13 – 31    De Joodse leiders verboden Petrus en Johannes opnieuw om over Jezus te spreken. …

Lees meer

Handelingen 4 : 13 – 31

“De gelovigen kwamen steeds bij elkaar in de tempel, de zuilengang van Salomo. Het volk had veel waardering voor hen. …

Lees meer

Jezus` koninklijke macht

Mattheüs 28 : 18  “ Jezus kwam op hen toe en zei: “ Mij is gegeven alle macht in de …

Lees meer

Nehemia 9 : 1 – 12

Op de 24ste dag van de zevende maand kwamen de Israëlieten opnieuw bij elkaar. Waarschijnlijk hadden ze zich in de …

Lees meer

Woorden van leven – God maakt vrij!

Exodus 20 : 1 Matth. 15 : 17 – 20 Matth. 22 : 37 – 40  “ Toen sprak God …

Lees meer

Nehemia 8 : 14 – 19

Hoewel het geen feestdag was, kwamen de oversten van het volk de volgende dag weer bij elkaar om zich het …

Lees meer

Nehemia 8 : 1 – 12

Nehemia 8 : 1 – 12  Ezra was dertien jaar eerder dan Nehemia uit Babel naar Jeruzalem gekomen. Toch lezen …

Lees meer

Thomas

Eén van de twaalf, Thomas ( dat betekent tweeling ) was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere …

Lees meer

De Emmaüsgangers

Lucas 24 : 13 – 35 Op de dag van de opstanding liepen twee mannen de weg naar Emmaüs. Ze …

Lees meer