Psalmen 103

De lockdown.  We proberen ons er zo goed mogelijk aan te houden. Anderhalve meter afstand. Mondkapjes, zo veel mogelijk thuis …

Lees meer

Lucas 8: 9 – 15

Uit alle steden kwamen er mensen naar Jezus luisteren. Toen er heel veel mensen waren, begon Jezus een verhaal te …

Lees meer

Lucas 8 : 1 – 9

Daarna reisde Jezus van stad naar stad en van dorp naar dorp. Hij vertelde het Goede Nieuws en sprak over …

Lees meer

Psalmen 146

Halleluja! Ik juich voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Ik zal de Heer danken zo lang ik …

Lees meer

Daniël ( 9 )

Daniël 7 : 1 – 18  Toen Belsassar een jaar koning van Babylonië was, kreeg Daniël een droom. In zijn …

Lees meer

Lucas 7 : 36 – 50

Onafgebroken ging Jezus verder met het uitvoeren van het Goddelijke plan van Zijn Vader: zondaren redden van het eeuwige verderf. …

Lees meer

De Dopeling en Zijn gehoorzaamheid

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in …

Lees meer

Lucas 7 : 31 – 35

Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken?  Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het …

Lees meer

De doper

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem …

Lees meer

Lucas 7 : 24 – 30

Lucas 7 : 24 – 30  Jezus is Degene die het hart van de mens tot op de bodem doorgrondt …

Lees meer