David ( 5 )

Nog nahijgend van de inspanning kwam David de legertent van koning Saul binnen. Het hoofd van Goliat droeg hij als …

Lees meer

Gelukkig? !

Een vroege dinsdagmorgen. Het daglicht schemert grijs naar binnen en biedt uitzicht op een niet zo zonnige dag. Ik check …

Lees meer

David en Goliat ( 4 )

Opvallend hoe buitengewoon trots Goliat was. Met grote minachting nam hij zijn tegenstander op. Het was nog maar een jongen, …

Lees meer

David en Goliat ( 3 )

Een kleine schaapherder toonde meer moed dan de machtigste mannen van Israël. Voor Sauls verbaasde blik verscheen een integere man …

Lees meer

David en Goliat ( 2 )

Veertig dagen lang lagen de twee legers tegenover elkaar. Er ontstond een soort loopgravenoorlog, met kleine schermutselingen over een weer …

Lees meer

David en Goliat ( 1 )

De Filistijnen waren een zeevarend volk dat zich aan het eind van het tweede millennium voor Christus op de zuidelijke …

Lees meer

Vertrouwen

Leerlingen van Jezus vertrouwen op de redding die van God komt. Er is in de Bijbel geen mooier voorbeeld van …

Lees meer

Vertrouwen ( 3 )

  De basis van het vertrouwen van een christen ligt in de geopenbaarde waarheid van God.  Spreuken 22 : 19 …

Lees meer

Vertrouwen ( 2 )

Leerlingen van Jezus vertrouwen niet alleen op Gods macht, maar ook op Gods onfeilbare liefde.  “ U bevrijdde dit volk …

Lees meer

Vertrouwen

Het Griekse woord dat vertaald wordt met geloof kan ook vertaald worden met vertrouwen.  In een tijd als deze waarin …

Lees meer