Het gebed ( 5 )

  Lucas 1 Er was eens een discipel van de Heere Jezus die Lucas heette. Hij leefde in de tijd …

Lees meer

Advent ( 3 )

  Advent ( 3 ) Er is niets in de natuur dat ons hart meer verblijdt dan het opgaan van …

Lees meer

Tweede zendingsreis Paulus

Tweede zendingsreis van Paulus Handelingen 17.   Paulus en Silas hebben veel beleefd op hun tweede zendingsreis. Overal waar ze …

Lees meer

Heilig Avondmaal

    Heilig Avondmaal   Linda, luister goed waarom de Heere Jezus het Heilig Avondmaal heeft gegeven. In de nacht …

Lees meer

Sophie, mijn dochter.

Een levensgeschiedenis. Het vallende puin viel dof in de donkere ruimte. We stampten het aan en dachten tevreden aan een …

Lees meer

Jezus is de Goede Herder

  Belijdenisdienst Linda Bosschaert, belijdeniscatechisante met een beperking Voorganger: Ds. G.J. Baan Schriflezing: Johannes 10 : 1 – 21 Tekst: …

Lees meer

Advent ( 2 )

  Advent ( 2 ) De scepter zal van Juda niet genomen worden, noch de heersersstaf van tussen zijn voeten, …

Lees meer

Het gebed ( 4 )

Bidden is spreken, spreken met God. Die je niet overlaat aan je lot. De nieuwe stenen tafelen. Het is al …

Lees meer